ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fizikokimya Lab. I KİM303 GÜZ 0+4 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gazların basınç-hacim, sıcaklık-hacim ve sıcaklık-basınç değişimlerini hesaplar,
  2-Sıvıların yüzey gerilimlerini ölçer,
  3-Sıvıların vizkozitelerini farklı sıcaklıklarda ölçer
  4-Su buharı destilasyonuyla molekül kütlelerini belirler
  5-Deney verilerinden adsorpsiyon izoterm sabitlerini bulur
  6-Deney verilerinden bir maddenin dağılma katsayısını bulur
  7-Elektroliz sistemine Faraday yasalarını uygular,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10122
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20177
  Proje0000
  Laboratuar 1011414
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60177
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Fizikokimya laboratuarı I için ön hazırlık ve laboratuar işleyişi hakkında bilgi
  2 Boyle-Mariotte kanunu yardımıyla atmosferik basıncın ve Charles-Gay Lussac kanunu yardımıyla mutlak sıfırın belirlenmesi
  3 Su buharı destilasyonu ile molekül ağırlığı tayini
  4 Saf maddelerin yüzey ve arayüzey gerilimlerinin, çözeltilerin yüzey gerilim büyüklüklerinin tayini
  5 Saf bir maddenin viskozitesinin belirlenmesi ve sıcaklığa bağımlılığı
  6 Nötralleşme ısısı tayini
  7 Asetik asitin aktif karbon ile adsorpsiyonu
  8 Ara Sınav
  9 Bir maddenin iki çözücü arasındaki dağılımı
  10 Ara sınav
  11 Suyun elektrolizi: Faraday sabiti ve Avogadro sayısının tayini
  12 Birbiriyle kısmen karışan sistemlerde faz dengeleri
  13 Ebülyoskopi yömtemi ile molekül ağırlığı tayini
  14 Telafi deneyleri
  15 Telafi deneyleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Volkan EYÜPOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Tutkun, O., Şengil, İ.A., Demircan, N., Teker, M., Özacar, M., Gülfen, M., Kumbasar, Manzak, R.A. 1998. ?Fizikokimya Laboratuar I Laboratuvar Föyü, Sakarya. 2. Kaygusuz, K., Sarı, A., Alkan, C., Gürdere, M.B., Karaipekli, A. 2007. Modern Fizikokimya Deneyleri (Dördüncü Baskı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları No:5, Tokat.
  Yardımcı Kitap 3. Gürses, A., Bayrakçeken, S. 1996. Deneysel Fizikokimya, Kültür ve Eğitim Vakfı yayınları, Erzurum. 4. Acımış, M., Menek, N., Alaman, A. 1994. Yeni Bir Yaklaşımla Fizikokimya Deneyleri, Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Yayınları, Samsun. 5. Kabasakaloğlu, M., Şanlı, O., Aksoy, S. 1995. Fizikokimya Deneyleri, Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Bizim Büro Basımevi, Ankara.
  Dersin Amacı Kimya öğrencilerine fizikokimyanın temel konularını deney yaparak anlayabilmesi için gerekli bilgi ve kavramları kazandırmak.
  Dersin İçeriği Fiziksel kimya laboratuar Ben ve laboratuvar hakkında bilgi almak için ön;; Charles-Gay Lussac kanunu tarafından Boyle-Mariotte yasası ve mutlak sıfır ile atmosferik basınç belirlenmesi; saf madde ve yüzey gerilimi yüzey ve arayüzey gerilimleri Belirlenmesi deneyler hakkında teorik bilgi verilmesi çözümleri, saf madde ve çözümleri yüzey gerilimi yüzey ve arayüzey gerilimleri belirlenmesi; saf madde ve sıcaklık bağımlılığı viskozite tayini, su buharı distilasyonu ile molekül ağırlığı tayini; aktif karbon üzerinde asetik asit Adsorpsiyonu; Dağılım iki çözücüler arasında bir mesele; suyun elektrolizi: Faraday sabiti ve Avogadro sayısının belirlenmesi; monomoleküler yüzey filmleri kalınlığı ve molekül alan hesabı; ebullioscopy yöntemiyle molekül ağırlığı tayini; telafi deneyleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 4
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 5
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster