ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyokimya I KİM307 GÜZ 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Su ve suyun canlılık için önemi kavrar
  2-Biyomoleküllerin yapı, fonksiyon ve organizmal fonksiyonlarını anlayabilme
  3-Farklı biyomolekülleri tanıyabilme ve yaşam için vazgeçilmez özelliklerini anlayabilme becerisi
  4-Biyokimyasal reaksiyonların kimyasal prensiplerini kavrayabilme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje10000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   196
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,53 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyokimyaya giriş
  2 Su ve sulu çözeltiler, tamponlar
  3 Aminoasitler ve yapıları
  4 Proteinlerin yapısı
  5 Proteinlerin saflaştırlması
  6 Enzimler
  7 Enzim kinetiği ve inhibisyonu
  8 Ara Sınav
  9 Karbonhidratların yapısı
  10 Polisakkaritler
  11 Nükleik asitler ve yapıları
  12 Nükleik asitlerin canlılıktaki önemleri
  13 Yağ asitleri ve yapıları
  14 Lipidler ve önemleri
  15 Vitaminler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Kalaycıoğlu, L., B. Serpek, M. Nizamlıoğlu, N. Başpınar, A.M Tiftik. 2010. Biyokimya. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. 2.R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V.W. Rodwell, P. A. Weil. 2009. Harper?s İllustrated Biochemistry. The McGraw-Hill Companies. China. 3.Kılıç, N.2007. Biyokimya İlkeleri-Lehninger. Palme yayınevi. Ankara. 4. Bayşu, N., Bayşu Sözbilir N. 2010. Biyokimya. Güneş Yayınevi. Ankara 5. Küfrevioğlu, İÖ. Keha, E. 2010. Biyokimya. Aktif Yayinevi, 643, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Biyolojik bilimlerde büyük reformlar gerçekleşmektedir ve biyokimya bu gelişimlerin başında yer almaktadır. Biyokimya I dersi ile canlı materyalin yapı, organizasyon ve fonksiyonu hakkında moleküler düzeyde bilgi sağlamak temel hedeftir. Bu giriş dersinde; biyolojik bileşenlerin kimyası ve biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve biyolojik enformasyon hakkında temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Biyokimyaya giriş, biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonları; Aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, yağlar, nükleik asitler, protein katlanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 3
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 3
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 4
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 3
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster