ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyokimya II KİM308 BAHAR 4+0 Üniversite Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-metabolizmayı ve metabolizmanın öğelerini tanıyacaklar
  2-biyomoleküllerin metabolizmasını ve metabolik yolları tanıyacaklar
  3-metabolik yolların entegrasyonunu ve metabolizmanın bütünlüğünü izah edebilecekler
  4-metabolik işlemlerin kontrolünü izah edebilecekler
  5-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırmak
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje10000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   238
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,93 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Metabolizma Hakkında Bilgi, Metabolik enerji üretimi ve depolanması
  2 Biyoenerjetik
  3 Glikoliz
  4 Glukoneojenez ve Pentoz Fosfat Yolu
  5 Glikojen Metabolizması
  6 Sitrik Asit (Krebs) Çevrimi
  7 Metabolik kontrol Arasınav
  8 Ara Sınav
  9 Elektron Taşıma Sistemi ve Oksidatif Fosforillenme
  10 Fotofosforillenme ve Fotosentez
  11 Protein ve Aminoasit metabolizması
  12 Lipit metebolizması
  13 DNA ve replikasyon
  14 Hormonlar
  15 Metabolizmanın Bütünlüğü ve metabolik İşlemlerin Kontrolü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Kalaycıoğlu, L., B. Serpek, M. Nizamlıoğlu, N. Başpınar, A.M Tiftik. 2010. Biyokimya. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. 2.R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, V.W. Rodwell, P. A. Weil. 2009. Harper?s İllustrated Biochemistry. The McGraw-Hill Companies. China. 3.Kılıç, N.2007. Biyokimya İlkeleri-Lehninger. Palme yayınevi. Ankara. 4. Bayşu, N., Bayşu Sözbilir N. 2010. Biyokimya. Güneş Yayınevi. Ankara 5. Küfrevioğlu, İÖ. Keha, E. 2010. Biyokimya. Aktif Yayinevi, 643, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Metabolik yollar ve metabolik yolların regülasyonu hakkında temel bilgilerin kazandırılması
  Dersin İçeriği Metabolizma, Metabolik enerjinin üretimi ve depolanması, Biyoenerjetik, Membranlarda Taşınma, Glikoliz (Embden-Meyerhof Yolu) , Glukoneojenez, Pentozfosfat yolu, Glikojen metabolizması, Sitrik asit (Krebs) çevrimi, Oksidatif fosforilasyon, fotofosforilasyon ve fotosentez, Lipid metabolizması, Protein ve aminoasit metabolizması, DNA ve replikasyon, Hormonlar, Metabolizmanın bütünlüğü, Metabolik işlemlerin kontrolü
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 3
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 3
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 5
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster