ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enstrümental Analiz Lab KİM310 BAHAR 0+4 Üniversite Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel enstrümental analiz cihazlarını tanınır, cihaz bileşenlerini yakından görülür.
  2-Bazı enstrümental analiz uygulamaları bireysel olarak yürütülebilir.
  3-Analizlerde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları öğrenilir.
  4-Bir analize ilişkin metot seçimi veya literatür taraması yapılabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler104416
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012560
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)10199
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   203
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,77 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Alev Emisyon Spektroskopisi
  2 Mor Ötesi Görünür Bölge Spektroskopisi
  3 Infrared-Attenuated Toplam Yansıma Spektroskopisi
  4 Elementel Analiz Spektroskopisi
  5 Indüktif Eşleşmiş Plazma Spektroskopisi
  6 Atomik Abdsorpsiyon Spektroskopisi
  7 Kolon kromatografisi
  8 Ara Sınav
  9 Gaz Kromatografisi (GC-MS)
  10 Ara sınav
  11 Sıvı Kromatografisi (HPLC-TLC)
  12 Potansiyometre
  13 Flash Kromatografi
  14 Elektroforez
  15 Telafi Haftası
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. R. Esra DEMİRDÖĞEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Kılıç, E.; Köseoğlu, F.; Yılmaz, H. (Çeviri editörleri), Enstrumantal Analiz İlkeleri, (Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J.; Crouch, S.R.), Bilim yayıncılık, Ankara, 2000. 2) Yıldız, A.; Genç, Ö.; Bektaş, S., Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1999. 3) Yaman, M., Enstrümantal Analiz ders notları, http://www.profdrmehmetyaman.com/ders_notlari/ens.pdf 4) Bektaş, S.; Genç, Ö.; Salih, B.; Ersöz, A.; Yıldız, A., Enstrümantal Analiz Deneyleri.
  Yardımcı Kitap Yıldız, A.; Genç, Ö.; Bektaş, S., Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1999.
  Dersin Amacı Enstrümental Analiz dersinde teorik olarak öğrenilen yöntemlerin laboratuar ortamında uygulanması ve cihazların tanınması.
  Dersin İçeriği Alev Emisyon Spektroskopisi, Mor Ötesi Görünür Bölge Spektroskopisi, Infrared-Attenuated Toplam Yansıma Spektroskopisi, Elementel Analiz Spektroskopisi, Indüktif Eşleşmiş Plazma Spektroskopisi, Atomik Abdsorpsiyon Spektroskopisi, Kolon kromatografisi, Gaz Kromatografisi (GC-MS), Sıvı Kromatografisi (HPLC-TLC), Potansiyometre, Flash Kromatografi, Elektroforez
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster