ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyokimya Lab. I KİM311 GÜZ 0+4 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciye laboratuarda uyulması gereken kurallar ve laboratuarda kullanılan aletler hakkında bilgi kazandırmak
  2-Öğrenciye karbonhidrat, protein, lipit ve nükleik asitlerin yapıları ve fonksiyonları laboratuar deneyleri ile genel bilgileri kazandırmak
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler10000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje10000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Laboratuarda uyulması gereken kurallar ve kullanılan aletler
  2 Çözelti hazırlama
  3 Tampon çözeltiler ve tampon sistemler
  4 Karbonhidratların deneyleri
  5 Şekerlerin idiyometrik yöntemle kantitatif tayini
  6 Protein deneyleri
  7 Proteinlerin çöktürülmesi
  8 Ara Sınav
  9 Lipid deneyleri
  10 Kolesterol Deneyleri
  11 Süt Deneyleri
  12 Nükleik asit deneyleri-I
  13 Nükleik asit deneyleri-I
  14 Telafi Haftası
  15 Telafi Haftası
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Karagül, H., Altıntaş, A., Fidancı,UF., Sel, T. 2007. Temel Biyokimya Uygulamaları. Medisan Yayınevi. Ankara
  Yardımcı Kitap 1.Kılıç, N.2007. Biyokimya İlkeleri-Lehninger. Palme yayınevi. Ankara. 2. Bayşu, N., Bayşu Sözbilir N. 2010. Biyokimya. Güneş Yayınevi. Ankar
  Dersin Amacı Canlı organizmayı oluşturan yapı taşlarının (Karbonhidratlar, yağ asitleri, kolesterol, lipitler, aminoasitler, proteinler gibi) yapıları ve özellikleri hakkında laboratuar deneyleri ile genel bilgilerin kazandırılması
  Dersin İçeriği yag, protein, karbonhidrat, nükleik asit deneyler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 3
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 3
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 3
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 3
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 4
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 2
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster