ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyokimya Lab. II KİM312 BAHAR 0+4 Üniversite Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Awarded general information about clinical chemistry.
  2-Conceivable general information about Enzymes, vitamins, minerals and urine chemistry
  3-Understands determination of mineral matter on biochemical samples.
  4-to obtain information about clinical determination of enzyme activity.
  5-Blood analysis is realized.
  6-Realized togethe determination of vitamin C and E
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje20000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Enzim Deneyleri-I
  2 Enzim Deneyleri-II
  3 Enzim Deneyleri-III
  4 İdrarın Fiziksel Muayenesi
  5 İdrarın kimyasal ve mikroskobik muayenesi
  6 Limon suyunda askorbik asit tayini
  7 Vitamin C ve E?nin birlikte tayini
  8 Ara Sınav
  9 Biyokimyasal örneklerde mineral madde tayini
  10 Klinik enzim aktivite tayinleri-I
  11 Klinik enzim aktivite tayinleri-II
  12 Kan analizleri-I
  13 Kan analizleri-II
  14 Telafi Haftası
  15 Telafi Haftası
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Assoc. Dr. Tunay Kontaş AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Karagül, H., Altıntaş, A., Fidancı,UF., Sel, T. 2007. Temel Biyokimya Uygulamaları. Medisan Yayınevi. Ankara
  Yardımcı Kitap 1.Kılıç, N.2007. Biyokimya İlkeleri-Lehninger. Palme yayınevi. Ankara. 2. Bayşu, N., Bayşu Sözbilir N. 2010. Biyokimya. Güneş Yayınevi. Ankara
  Dersin Amacı to give general information with laboratory experiments on the structure and properties of building blocks that make up living organisms (Carbohydrates, lipids, proteins, enzymes, vitamins, minerals, etc.)
  Dersin İçeriği Enzymes, vitamins, urine and blood analysis
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 3
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 3
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 4
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 3
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 3
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster