ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Lisans Tezi KİM402 BAHAR 0+2 Z 9
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir konuda araştırma yapmanın temel prensiplerini tanıma ve uygulayabilme
  2-Bitirme Ödevi konusu belirleyebilme ve planlayabilme
  3-Kütüphane ve internet ortamında Bitime Ödevi konusu ile ilgili literatürü araştırabilme
  4-Literatürden bilgilerini yorumlayabilme ve uygulayabilme
  5-Araştırma sonucunda elde edilen bulguları değerlendirebilme
  6-Araştırma sonuçlarını rapor haline getirebilme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (140)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler7015050
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje7015050
  Laboratuar 015050
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   276
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     9,2 ---- (9)
  Dersin AKTS Kredisi   9
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deneysel çalışma
  2 Deneysel çalışma
  3 Deneysel çalışma
  4 Deneysel çalışma
  5 Deneysel çalışma
  6 Deneysel çalışma
  7 Deneysel çalışma
  8 Ara Sınav
  9 Deneysel çalışma
  10 Deneysel çalışma
  11 Tez yazım
  12 Tez yazım
  13 Tez yazım
  14 Tez yazım
  15 Tez yazım
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bitirme Ödevi çalışması yapan öğrencilerle Bitirme Ödevi konuları ile ilgili literatürün incelenmesi, teorik alt yapının oluşturulması ve/veya geliştirilmesi, varsa deneysel çalışma şartlarının belirlenmesi ve deney düzeneklerinin oluşturulması. Çalışmalardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve rapor halinde suynulması.
  Dersin İçeriği Bitime Ödevi konusunun belirlenmesi; Bitime Ödevi hedeflerinin belirlenmesi; Bitime Ödevi ile ilgili literatürün araştırılması; Literatür bilgilerinin değerlendirilmesi; Çalışma konusu ile ilgili teorik/deneysel metotların seçilmesi; Çalışma planının oluşturulması; Literatür bilgilerinin araştırılan konuya uygulanması; Çalışmalardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi; Çalışmalardan elde edilen sonuçların yorumlanması; Araştırma sonuçlarını rapor haline getirilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 5
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 5
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 5
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster