ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstatistiksel Paket Programları I İST307 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-SPSS programını kullanır.
  2-SPSS programına veri girişi ve kodlama yapar
  3-SPSS programında istatistiksel veri analizi yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 5155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3512020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   163
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,43 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 SPSS menüleri, veri işlemleri, tanımlayıcı istatistikler, frekanslar Ders Notu
  2 Split half, select case, recode, compute variable komutlarının tanıtımı Ders Notu
  3 Dağılımlar, kayıp veri analizi Ders Notu
  4 Normallik testi Tek grup: Parametrik-parametrik olmayan testler Ders Notu
  5 İki bağımsız grup: Parametrik-parametrik olmayan testler İki bağımlı grup: Parametrik-parametrik olmayan testler, SPSS uygulama Ders Notu
  6 Anova, SPSS uygulama Ders Notu
  7 Two-way Anova, Manova, SPSS uygulama Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Two-way Anova, Manova, SPSS uygulama Ders Notu
  10 Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, SPSS uygulama Ders Notu
  11 Çapraz tablolar, ki-kare testleri, SPSS uygulama Ders Notu
  12 McNemar testi, kappa, kendall-tau, phi testleri, SPSS uygulama Ders Notu
  13 Basit Doğrusal Regresyon Analizi, korelasyon, Eğrisel Regresyon, SPSS uygulama Ders Notu
  14 Çoklu Doğrusal Regresyon analizi, SPSS uygulama Ders Notu
  15 Güvenilirlik analizi, faktör analizi, SPSS uygulama Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Haydar KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K. Özdamar, Paket Programlar İle İst. Veri Analizi,Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2002.
  Yardımcı Kitap -A. Akgül, Tıbbi Uygulamalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, 2002 -A. Field,, Discovering Statistics Using SPSS for Windows : Advanced Techniques for Beginners (Introducing Statistical Methods series), 2005.
  Dersin Amacı İstatistiksel analizlerde kullanılan paket programları (SPSS) kullanmak
  Dersin İçeriği SPSS programının kullanımı, istatistiksel problemlerin SPSS programında çözümü
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster