ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Varyans Analizi İST306 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstatistiksel verilere varyans analizini uygular.
  2-Hangi tür verilere varyans analizi uygulayabileceğine karar verir.
  3-Varyans analizinde model türlerini bilir.
  4-Analiz sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve raporlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Varyans Analizine Giriş: Temel Kavramlar Ders Notu
  2 Tek Faktör Varyans Analizi: Model Tanımlama, Tanıma ve Modele Uygun Problem Oluşturma Ders Notu
  3 Tek Faktör Varyans Analizi: Oluşturulan Problemin Çözümü ve Sonucun Raporlanması Ders Notu
  4 Tek Faktör Varyans Analizi: Problem Çözmeye Dayalı Uygulama Ders Notu
  5 Çoklu Karşılaştırma Teknikleri Ders Notu
  6 Çoklu Karşılaştırma Teknikleri Ders Notu
  7 Tek Faktör Varyans Analizi: Bilgisayar ortamında İstatistiksel Paket Program kullanımı ile ilgili olarak uygulama Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Tek Faktör Varyans Analizi: Bilgisayar ortamında İstatistiksel Paket Program kullanımı ile ilgili olarak uygulama Ders Notu
  10 İki Faktör Varyans Analizi: Model Tanımlama, Tanıma ve Modele Uygun Problem Oluşturma Ders Notu
  11 İki Faktör Varyans Analizi: Oluşturulan Problemin Çözümü ve Sonucun Raporlanması Ders Notu
  12 İki Faktör Varyans Analizi: Problem Çözmeye Dayalı Uygulama Ders Notu
  13 İki Faktör Varyans Analizi: Çoklu Karşılaştırma Teknikleri Ders Notu
  14 İki Faktör Varyans Analizi: Çoklu Karşılaştırma Teknikleri üzerine uygulama Ders Notu
  15 İki Faktör Varyans Analizi: Bilgisayar ortamında İstatistiksel Paket Program kullanımı ile ilgili olarak uygulama Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Haydar KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Şenoğlu, B. ve Acıtaş, Ş.,2010, İstatistiksel Deney Tasarımı,Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Hicks, C. R., (Çevirenler: Muluk, Z., Toktamış, Ö., Kurt, S. ve Karaağaoğlu, E.), 1985, Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, Ankara. 2. Erbaş, S. O. ve Olmuş, H., 2006, Deney Düzenleri ve İstatistiksel Analizler, Ankara. 3. Ünver, Ö. ve Gamgam, H., 1996, Uygulamalı İstatisitk Yöntemler, Ankara. 4. Özdamar, K., 2004, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Tek Değişkenli Analizler) 1, Eskişehir.
  Dersin Amacı Varyans analizinin mantığını kavramak, varyans analizi probleminin çözümünü hem teorik hem de bilgisayar ortamında öğrenmek ve sonuçlarını rapor edebilmek.
  Dersin İçeriği Varyans Analizi Hakkında Genel Bilgi, Tek Faktör Varyans Analizi, Sabit Etkili Model, Rastgele Etkili Model, Dengeli ve Dengeli Olmayan Model, Çoklu Karşılaştırma Teknikleri, İki Faktör Varyans Analizi, Varyans Analizine Lineer Model Yaklaşımı.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster