ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler İST308 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gerçek hayatta, hangi tür verilere parametrik olmayan tekniklerin uygulanabileceği becerisini kazanır.
  2-Verilerin analiz eder, raporlar ve yorumlar
  3-Parametrik teknikler ile Parametrik olmayan teknikleri karşılaştırır ve ayırt eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   136
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,53 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Parametrik olmayan istatistik hakkında genel bilgi ve temel kavramlar. Parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin karşılaştırılması. Ders Notu
  2 Uyun İyiliği Testleri: Ki-Kare Uyum İyiliği Testi, Kolmogorov-Smirnov Uyum İyiliği Testi Ders Notu
  3 Uyun İyiliği Testleri: Lilliefors testi, Shapiro- Wilk testi Ders Notu
  4 Varyansların Homojenliği İçin Testler: Levene Testi, Brown-Forsythe Testi Ders Notu
  5 Tek grup için Binom Testi, İşaret Testi ve konu ile ilgili uygulama. Ders Notu
  6 Tek grup için Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi, Rastgelelik İçin Dizi Parçaları (Run) Testi ve konu ile ilgili uygulama Ders Notu
  7 İki bağımsız grup karşılaştırması için Medyan Testi, Mann-Whitney U-testi ve konu ile ilgili uygulama Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 İki bağımsız grup karşılaştırması için Medyan Testi, Mann-Whitney U-testi ve konu ile ilgili uygulama Ders Notu
  10 İki bağımsız grup karşılaştırması için Wald Wolfowitz Dizi Parçaları Testi, KolmogoroSmirnov Testi, Fisher Tam Olasılık Testi. Ders Notu
  11 İki bağımsız grup karşılaştırması için Mood testi, Siegel-Tukey Testi ve konu ile ilgili uygulama. Ders Notu
  12 İki Bağımlı grup karşılaştırması için İşaret testi ile Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi, Mc Nemar testi ve konu ile ilgili uygulama Ders Notu
  13 İkiden fazla bağımsız grup karşılaştırması için Medyan Testi, Kruskal-Wallis H-testi ve konu ile ilgili uygulama. Ders Notu
  14 Kruskal-Wallis H-testinde Ki-Kare yaklaşımı, çoklu karşılaştırmalar ve konu ile ilgili uygulama Ders Notu
  15 İkiden fazla bağımlı örnekler için Friedmanın S testi, Cochranın Q testi ve konu ile ilgili uygulama Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Tolga ZAMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gamgam, H. Ve Altunkaynak, B.,? Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler? 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2013, Ankara
  Yardımcı Kitap 1. Daniel, W.W., 1978, Applied Nonparametrics Statistics, Boston. 2. Sprent, P., 1989, Applied Nonparametrics Statistical Methods. 3. Gönen, S. ve Tatlıdil, H., 1985, Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Ankara, H.Ü. Fen Fakültesi ders notu. 4. Kartal, M., 2006, Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri: Parametrik ve Nonparametrik Teknikler, Ankara.
  Dersin Amacı Parametrik Olmayan İstatistiksel yöntemlerin öğretilmesi, gerçek hayatta karşılaşılacak problemlerde hangi tür analiz yöntemlerini kullanacaklarını ve nasıl sonuç çıkaracaklarını öğrenciye kavratmak.
  Dersin İçeriği Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerin Karşılaştırılması, Sıralı İstatistikler ve Sayı-Sıralı İstatistikler, Tek örneklem, iki bağımsız örneklem, iki bağımlı örneklem, üç veya daha fazla bağımsız örneklem verileri kullanan parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, bağımsızlık ve homojenlik için Ki-Kare testleri, uyum iyiliği testleri.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster