ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  LINEAR ALGEBRA II MATH204 BAHAR 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İç çarpım uzayı ile ilgili temel kavramları tanımlar
  2-Bir vektör uzayının bazına Gram-Schmidt metodunu uygular
  3-Bir dönüşümün lineer olup olmadığını araştırır.
  4-Bir matrisin öz değerlerini ve öz vektörlerini hesaplar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10177
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   177
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,9 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İç çarpım uzayları K1: Ders notları
  2 İç çarpım uzaylarının özellikleri K1: Ders notları
  3 Gram-Schmidth süreci K1: Ders notları
  4 Ortogonal tümleyen K1: Ders notları
  5 Lineer dönüşümler K1: Ders notları
  6 Lineer dönüşümleri matrisleri K1: Ders notları
  7 Bir lineer dönüşümün çekirdeği K1: Ders notları
  8 Ara Sınav
  9 Bir lineer dönüşümün değer kümesi ve rankı K1: Ders notları
  10 Benzerlik K1: Ders notları
  11 Bir matrisin öz değerleri K1: Ders notları
  12 Bir matrisin öz vektörleri K1: Ders notları
  13 Cayley-Hamilton Teoremi K1: Ders notları
  14 Benzer matrislerin köşegenleştirilmesi K1: Ders notları
  15 Simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi K1: Ders notları
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Doç. Dr. Faruk KARAASLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Ders notları K2: Linear Algebra, 2nd Edition, K. Hoffman, R. Kunze, Prentice-Hall, New Jersey, 1971. K3: Elementary Linear Algebra, 8th Edition, B. Kolman, D.R. Hill, Prentice-Hall, New Jersey, 2004. K4: Basic Linear Algebra, Second Edition, T.S. Blyth, E.F. Robertson, Springer 2002.
  Yardımcı Kitap YK1: Linear Algebra, 2nd Edition, Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence, Prentice-Hall, 1989. YK2: Advanced Linear Algebra, 3th Edition, Roman S. Springer, USA, 2008.
  Dersin Amacı Güz döneminde öğrenilen temel lineer cebir bilgileri kullanılarak lineer dönüşümler teorisine giriş yapmaktır. Öğrenci lineer dönüşüm kavramını, matrislerle temsilini, matris temsilcileri içinde özel formları (köşegen, üçgen v.s) öğrenir. Bunlardan başka, iç çarpım uzayları öğrenilir.
  Dersin İçeriği İç çarpım uzayları, lineer dönüşümler, matrislerin öz değerleri ve öz vektörleri, matrislerin köşegenleştirilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 3
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 3
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 3
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme -
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma -
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma -
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme -
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster