ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ALGEBRA II MATH304 BAHAR 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Halkalarla ilgili temel kavramları tanımlar
  2-Alt halka ve halkayı örneklendirir.
  3-Bir alt halkanın bir ideal olup oladığına karar verir
  4-Polinomların bölümünü hesaplar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10177
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   177
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,9 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Halkanın tanımı ve halka örnekleri K1: Ders notları
  2 Alt halkalar K1: Ders notları
  3 Tamlık bölgeleri K1: Ders notları
  4 Bir halkanın karakteristiği K1: Ders notları
  5 İdealler ve ideal örnekleri K1: Ders notları
  6 Bölüm halkaları K1: Ders notları
  7 Halka homomorfizmleri K1: Ders notları
  8 Ara Sınav
  9 Halka izomorfizmleri K1: Ders notları
  10 Maksimal ve asal ideal K1: Ders notları
  11 Bir tamlık bölgesinin kesirler cismi ve rasyonel sayılar K1: Ders notları
  12 Polinom halkaları K1: Ders notları
  13 F[x]` te bölme algoritması K1: Ders notları
  14 Çarpan Teoremi ve indirgenemez polinomials K1: Ders notları
  15 F[x]`te asal ve maksimal idealler K1: Ders notları
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Doç. Dr. Faruk KARAASLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Hanife VARLI
  Kaynaklar K1: Ders notları K2: John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, Seventh Edition, Pearson Education, 2003 K3: I. N. Herstein, Abstract Algebra, John Wiley&Sons Inc., NY., 1996. K4: David S. Dummit, Richard M. Foote, Abstract Algebra, Wiley, 2003.
  Yardımcı Kitap YK1: Thomas W. Hungerford, Algebra, Springer, USA, 2000 YK2: Dursun Taşçı, Soyut Cebir, Alp Yayınevi, Ankara, 2007.
  Dersin Amacı Halka ve Cisim Teorilerinin temel kavram ve özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenilmesidir.
  Dersin İçeriği Halkalar, alt halkalar, idealler, halka homomorfizmleri ve izomorfizmleri, polinom halkaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 3
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 3
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 3
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme -
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 2
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma -
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme -
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster