ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GRADUATION EXERCISE II MATH402 BAHAR 0+2 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir konuda araştırma yapmanın temel prensiplerini tanır ve uygular.
  2-Bitirme ödevi konusu belirler ve planlar.
  3-Kütüphane ve internet ortamında bitime ödevi konusu ile ilgili literatürü araştırır.
  4-Literatürden bilgilerini yorumlar ve uygular.
  5-Araştırma sonucunda elde edilen bulguları değerlendirir.
  6-Araştırma sonuçlarını rapor haline getirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler2041456
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje4016060
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   243
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,1 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mezuniyet Çalışması
  2 Mezuniyet Çalışması
  3 Mezuniyet Çalışması
  4 Mezuniyet Çalışması
  5 Mezuniyet Çalışması
  6 Mezuniyet Çalışması
  7 Mezuniyet Çalışması
  8 Ara Sınav
  9 Mezuniyet Çalışması
  10 Mezuniyet Çalışması
  11 Mezuniyet Çalışması
  12 Mezuniyet Çalışması
  13 Mezuniyet Çalışması
  14 Mezuniyet Çalışması
  15 Mezuniyet Çalışması
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Yard. Doç. Dr. Gülsüm ULUSOY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Mezun olma aşamasına gelen öğrenciler için önceden atanmış bölüm öğretim elemanları tarafından belirlenen konu hakkında gerekli literatür taramasının yapılması, teorik alt yapının oluşturulması ve/veya geliştirilmesi, varsa uygulama alanlarının belirlenmesi, araştırma sonucunda elde edilen tüm sonuçların toparlanması ve tez haline getirilerek ders sorumlusuna iletilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma -
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma -
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme -
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme -
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma -
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma -
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme -
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster