ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ANALYTIC GEOMETRY II MATH106 BAHAR 2+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uzayda doğru kavramını yorumlar.
  2-Uzayda düzlem kavramını tanımlar.
  3-Uzayda doğru ile düzlemin birbirine göre durumunu belirler.
  4-Uzayda noktanın simetrisinden yola çıkarak düzlemde ve uzayda verilen şekillerin simetriğini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uzayda vektörler K1) Ders notları
  2 Uzayda vektörlerde cebirsel işlemler K1) Ders notları
  3 Uzayda doğru K1) Ders notları
  4 Uzayda düzlem K1) Ders notları
  5 Uzayda doğru-düzlem ilişkileri K1) Ders notları
  6 Uzayda iki düzlemin birbirine göre durumu K1) Ders notları
  7 Üç düzlemin birbirine göre durumları K1) Ders notları
  8 Ara Sınav
  9 Uzayda bir doğruya ve bir düzleme göre simetri K1) Ders notları
  10 Kuadrik yüzeylerin incelenmesi. K1) Ders notları
  11 Küre yüzeyi K1) Ders notları
  12 Silindir yüzeyi K1) Ders notları
  13 Koni yüzeyi K1) Ders notları
  14 Doğrusal yüzeyler K1) Ders notları
  15 Dönel Yüzeyler K1) Ders notları
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Araş. Gör. Dr. Gül UĞUR KAYMANLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları 1- Doç. Dr. Ufuk ÖZTÜRK 2- Dr. Öğ.Üyesi Celalettin KAYA
  Kaynaklar K1) Ders notları K2) Analytic Geometry, H. İbrahim Karakaş, METU Department of Mathematics, Ankara,1994.
  Yardımcı Kitap [1] Analytic Geometry (Schaum`s Outline Series in Mathematics), J. H. Kindle, McGraw-Hill, 1990. [2] Analitik Geometri (7. Baskı), Arif Sabuncuoğlu, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012. [3] Analitik Geometri (8. Baskı), H.Hilmi Hacısalihoğlu, Hacısalihoğlu Yayıncılık, Anakara, 2013. [4] Çözümlü Analitik Geometri Problemleri (3.Baskı), H.Hilmi Hacısalihoğlu, Ömer Tarakçı, Hacısalihoğlu Yayıncılık, Anakara, 2012. [5] Analitik Geometri (9. Baskı), Rüstem Kaya, Bilim Teknik Yayınevi, 2009. [6] Analitik Geometri (1. Baskı), Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, Ankara, 2007.
  Dersin Amacı Öğrencilerin lisans ve lisansüstü eğitimde ihtiyaç duydukları uzay geometrinin temel öğelerinin tanıtılması
  Dersin İçeriği Uzayda vektörler; Uzayda vektörlerde cebirsel işlemler; Uzayda doğru; Uzayda düzlem; Uzayda doğru-düzlem ilişkileri; Uzayda iki düzlemin birbirine göre durumu; Üç düzlemin birbirine göre durumları; Uzayda bir doğruya ve bir düzleme göre simetri; Uzayda ikinci dereceden yüzeylerin incelenmesi.; Küre yüzeyi; Silindir yüzeyi; Koni yüzeyi; Doğrusal yüzeyler; Dönel Yüzeyler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 4
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma -
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 3
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme -
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 4
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 3
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme -
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster