ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ABSTRACT MATHEMATICS I MATH103 GÜZ 2+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir düşünceyi matematik dilinde ifade edebilir
  2-İspat yöntemlerini uygulayabilir
  3-Küme, bağıntı ve fonksiyonlar ile ilgili temel özellikleri kullanabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10166
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   176
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,87 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Önermelerle ilgili temel kavramlar ve önermeler cebirine giriş (ve bağlacı, veya bağlacı)
  2 İse bağlacı, ancek ve ancek bağlacı
  3 Niceleyiciler
  4 Aksiyom, teorem ve ispat kavramları, ispat yöntemlerine giriş (doğruluk tablosu yardımıyla ispat ve doğrudan ispat)
  5 Dolaylı ispat yöntemleri, karşıt ters kullanma ve çelişki bulma yöntemi, yanlışlama yöntemleri (aksine örnek verme, çelişki bulma)
  6 Tümevarım yöntemiyle ispat
  7 İspat yöntemleriyle ilgili örnekler
  8 Ara Sınav
  9 Kümeler ile ilgili temel kavramlar, kümeler üzerinde tanımlanan işlemler
  10 Sonlu-sonsuz kesişimler ve birleşimler, çarpım kümeleri ile ilgili temel kavramlar
  11 Bağıntı kavramı ve bağıntıların temel özellikleri
  12 Denklik bağıntısı
  13 Sıralama bağıntıları
  14 Fonksiyonlar ve temel kavramlar
  15 Denk kümeler
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Dr. Öğ. Üyesi Mustafa ASLANTAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Proof of Fundamentals A first Course in Abstract Mathematics, Ethan D. Bloch, Second Edition,Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2011.
  Yardımcı Kitap The Elements of Advanced Mathematics, Steven G. Krantz, Third Edition, 2011
  Dersin Amacı Bir kavramı matematik dilinde ifade edebilme ve ispat becerisinin kazandırılması, küme, bağıntı ve fonksiyon kavramlarının öğretilmesi
  Dersin İçeriği Bir düşünceyi matematik dilinde ifade edebilir, İspat yöntemlerini uygulayabilir, Küme, bağıntı ve fonksiyonlar ile ilgili temel özellikleri kullanabilir
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 5
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 3
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 2
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 2
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 2
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 3
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster