ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ABSTRACT MATHEMATICS II MATH104 BAHAR 2+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğal sayılar, tamsayılar ve rasyonel sayıların inşasını yorumlar.
  2-Sayılabilir küme kavramını tanımlar.
  3-Bir kümenin sayılabilirliğini tanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011313
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   171
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,7 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşlem, tanım ve örnekler K1) Ders Notları
  2 İşlem özellikleri (değişme,birleşme, birim, ters eleman) K1) Ders Notları
  3 Doğal sayıların inşası, K1) Ders Notları
  4 Doğal sayılarda toplama tanımı ve özellikleri K1) Ders Notları
  5 Doğal sayılarda çarpma tanımı ve özellikleri K1) Ders Notları
  6 Doğal sayılarda sıralama tanımı ve özellikleri K1) Ders Notları
  7 Tam sayıların inşası K1) Ders Notları
  8 Ara Sınav
  9 Tam sayılarda toplama tanımı ve özellikleri K1) Ders Notları
  10 Tam sayılarda çıkarma tanımı ve özellikleri K1) Ders Notları
  11 Tam sayılarda çarpma tanımı ve özellikleri K1) Ders Notları
  12 Tam sayılarda sıralama tanımı ve özellikleri K1) Ders Notları
  13 Rasyonel sayıların inşası, rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma tanımı K1) Ders Notları
  14 Rasyonel sayılarda çarpma ve bölme tanımı K1) Ders Notları
  15 Rasyonel sayılarda sıralama ve özellikleri K1) Ders Notları
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Mustafa ASLANTAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1) Ders Notları K2) Proof and Fundamentals-A First Course Abstract Mathematics, Ethan D. Bloch, Second Edition, Springer London 2011. K3) The Elements of Advanced Mathematics, Steven G. Krantz, Third Edition, 2011.
  Yardımcı Kitap YK1) Neil Donaldson and Alessandra Pantano, An Introduction to Abstract Mathematics,Math 13, 2015.
  Dersin Amacı Doğal sayılar, tam sayılar ve rasyonel sayıların inşasının açıklanması, cebirsel yapıların ve yapı koruyan dönüşümlerin öğretilmesi.
  Dersin İçeriği Doğal sayılar, tamsayılar ve rasyonel sayıların inşasını açıklar, sayılabilir küme kavramını açıklar, bir kümenin sayılabilirliğini belirler, İşlem ve özelliklerini yorumlar ve genelde bir matematik yapını inşasını bilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 4
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 3
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 4
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme -
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma -
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma -
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme -
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster