ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ANALYSIS I MATH101 GÜZ 4+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türev ile ilgili temel teoremleri ve ispatlarını kavrar.
  2-Tek değişkenli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve türevi ile ilgili hesaplama yöntemlerini kavrar.
  3-Tek değişkenli fonksiyonların maksimum-minimum ve büküm noktalarını belirler.
  4-Tek değişkenli fonksiyonların grafiklerini çizer.
  5-Maksimum ve minimum problemlerini çözer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012222
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   200
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,67 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Reel sayılar, mutlak değer, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlarla ilgili temel tanımlar
  2 Polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, parçalı fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar
  3 Fonksiyonların limitleri, tek taraflı limitler, limit teoremleri
  4 Sonsuzdaki limitler ve sonsuz limitler, belirsiz ifadeler, limitle ilgili örnekler
  5 Trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonların limitleri
  6 Sürekli fonksiyonlar ve temel özellikleri
  7 Kapalı ve sınırlı bir aralıkta sürekli fonksiyonların özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Düzgün süreklilik
  10 Türev kavramı ve geometrik yorumu, değişim oranı, diferansiyel kavramı, türev alma kuralları, trigonometrik fonksiyonların türevleri
  11 Zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, ters fonksiyonların türevleri
  12 Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri, logaritmik türev alma, kapalı fonksiyonların türevi, parametrik fonksiyonların türevi
  13 Ortalama değer teoremi, artan ve azalan fonksiyonlar, maksimum ve minimum değerler, birinci türev testi
  14 Konkavlık ve büküm noktası, ikinci türev testi, asimptotlar, fonksiyonların grafikleri
  15 Maksimum, minimum problemleri, L`hospital kuralı
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Doç.Dr.Faruk Polat
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr.Üyesi Şerifenur Cebesoy Erdal
  Kaynaklar Teori ve Çözümlü Problemlerle Analiz I, Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev, İsmail Ekincioğlu, Seçkin Yayıncılık, 2007.
  Yardımcı Kitap [1] Analiz I, M. Balcı, Balcı Yayınlar, ISBN:978-9756683-02-6, 2008. [2] Calculus, Robert A. Adams, Addison Wesley [3] Yüksek Matematik 1, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can, Literatür yayıncılık, 2009. [4] Introduction to Real Analysis, Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, John Wiley&Sons, Fourth edition, 2010.
  Dersin Amacı Tek değişkenli fonksiyonlar için limit, süreklilik ve türev kavramlarının ve bunlarla ilgili hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 4
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 2
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 2
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 2
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 3
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster