ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ANALYSIS II MATH102 BAHAR 4+2 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz ve belirli integral ile ilgili temel teoremleri ve ispatlarını kavrar.
  2-Tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz ve belirli integral ile ilgili hesaplama yöntemlerini kavrar.
  3-Belirli integral kullanarak düzlemsel bölgenin alanını, eğrinin yay uzunluğunu, dönel cismin yüzey alanını ve hacmini hesaplar.
  4-Has olmayan integralleri bilir ve yakınsaklıklarını araştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler1011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011212
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   226
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,53 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Antitürev ve belirsiz integrale giriş. K1) Ders notları
  2 Temel integral formülleri. K1) Ders notları
  3 İntegraller için değişken değiştirme kuralları. K1) Ders notları
  4 Değişken değiştirme kuralları ve uygulamaları. K1) Ders notları
  5 Basit kesirlere ayırma yöntemi ve bazı uygulamaları. K1) Ders notları
  6 Kısmi integrasyon yöntemi ve bazı örnekler K1) Ders notları
  7 İndirgeme formülleri ve bazı örnekler. K1) Ders notları
  8 Ara Sınav
  9 Riemann toplamları ve belirli (Riemann) integral. K1) Ders notları
  10 Belirli integral, özellikleri, ortalama değer teoremi ve bazı örnekler. K1) Ders notları
  11 Diferansiyel ve integral hesabın temel teoremi. K1) Ders notları
  12 Belirli integralin uygulamaları. K1) Ders notları
  13 Belirli integralin uygulamaları. K1) Ders notları
  14 Has olmayan integraller ve türleri. K1) Ders notları
  15 Has olmayan integraller için yakınsaklık testleri. K1) Ders notları
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Doç. Dr. Faruk Polat
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1) Ders notları K2) Calculus, Robert A. Adams, Addison Wesley k3) Teori ve Çözümlü Problemlerle Analiz I, Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev, İsmail Ekincioğlu, Seçkin Yayıncılık, 2007.
  Yardımcı Kitap [1] Analiz I, M. Balcı, Balcı Yayınlar, ISBN:978-9756683-02-6, 2008. [2] Yüksek Matematik 1, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can, Literatür yayıncılık, 2009. [3] Introduction to Real Analysis, Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, John Wiley&Sons.
  Dersin Amacı Tek değişkenli fonksiyonlarla ilgili integral kavramlarını öğretmek ve uygulamalarını yaptırmak.
  Dersin İçeriği Antitürev, belrsiz integral, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, indirgeme formülleri, binom integrali, Rieman toplamı, belirli integral, diferansiyel ve integral hesabın temel teoremi, alan,hacim, yay uzunluğu hesabı, has olmayan integraller
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 4
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma -
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme -
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma -
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 4
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme -
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster