ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS MATH205 GÜZ 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Diferansiyel denklemleri sınıflandırır.
  2-Farklı mertebeden diferansiyel denklem ve sistemleri çözer.
  3-Diferansiyel denklemlerin temel teorisini açıklar.
  4-Laplace dönüşümünü, diferansiyel denklem ve sistemlerin başlangıç değer problemlerine uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler1011414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012222
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   186
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,2 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Diferansiyel denklem tanımı ve diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, birinci mertebeden denklemler, lineer denklemler, ayrılabilen denklemler
  2 Tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanları, varlık ve teklik teoremi
  3 Bernoulli denklemi, özel integral çarpanları ve dönüşümler
  4 Yüksek mertebeden sabit katsayılı homojen lineer denklemler, karakteristik denklem, temel çözümler, lineer bağımsızlık ve Wronskian
  5 Karmaşık kökler ve tekrarlı kökler, mertebenin indirgenmesi
  6 Yüksek mertebeden homojen olmayan denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi
  7 Parametrelerin varyasyonu yöntemi, Cauchy-Euler denklemi
  8 Ara Sınav
  9 Bazı fiziksel modeller ve uygulamalar
  10 Adi nokta civarında kuvvet serisi çözümü
  11 Düzgün tekil nokta civarında seri çözümü, Frobenius metodu
  12 Laplace dönüşümü
  13 Konvolüsyon integrali, başlangıç değer problemlerinin çözümü
  14 Sabit katsayılı homojen lineer diferansiyel denklem sistemleri, temel matrisler, karmaşık ve tekrarlı özdeğerler
  15 Homojen olmayan lineer diferansiyel denklem sistemleri
  Ön Koşul ANALYSIS I, ANALYSIS II
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Assist. Prof. Dr. Şerifenur CEBESOY ERDAL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Diferensiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, Edwards & Penney (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ömer AKIN), Palme Yayıncılık, 1997.
  Yardımcı Kitap [1] Mustafa BAYRAM, Diferensiyel Denklemler, Birsen Yayınevi, 2002. [2] Mehmet Aydın, Gönül Gündüz, Beno Kuryel, Galip Oturanç, Diferensiyel Denklemler ve Uygulamaları, Fakülteler Barış Yayınları, 2007.
  Dersin Amacı Diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerinin ve temel teorisinin kavratılması.
  Dersin İçeriği Diferansiyel denklemler, türleri, çözüm yolları, Lineer bağımsızlık, Wronskian, Cauchy-Euler denklemi, Adi nokta civarında kuvvet serisi çözümü, Düzgün tekil nokta civarında seri çözümü, Frobenius metodu, Laplace dönüşümü, Konvolusyon integrali, başlangıç değer problemlerinin çözümü, Homojen ve homojen olmayan diferansiyel denklemler, çözümleri, bazı uygulamaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 4
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 2
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 3
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 3
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 3
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster