ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektrik Elektroniğin Temelleri EEM113 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde kullanılan birimleri ve bu birimlerin temel birimler cinsinden karşılığını açıklar.
  2-Elektrik kavramı ile akım, gerilim, direnç tanımlarını ve akımın canlılar üzerindeki etkilerini kavrar.
  3-Elektrik ve elektronik devrelerde kullanılan bazı temel elemanları, uç denklemleri ile özetler.
  4-Bir devrede, eşdeğer direnci ifade eder.
  5-Lineer ve lineer olmayan dirençleri ve özelliklerini anlatır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler205315
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Birim sistemleri. Elektriğin tanımı. İletkenler ve yalıtkanlar. Elektrik akımının etkileri. K1-Linear and Nonlinear Circuits
  2 Devre elemanlarının sembolleri K1-Linear and Nonlinear Circuits
  3 Voltmetre ve ampermetrenin ölçü sınırının genişletilmesi. Isının direnç üzerindeki etkisi. K1-Linear and Nonlinear Circuits
  4 Eşdeğer direnç hesabı. Yıldız-üçgen direnç dönüşümleri. Lineer olmayan direnç tanımı. K1-Linear and Nonlinear Circuits
  5 Gerilim ayarlama yöntemleri. Kirchhoff Yasaları. K1-Linear and Nonlinear Circuits
  6 Direnç?in Wheatstone köprüsü ile ölçülmesi. K1-Linear and Nonlinear Circuits
  7 Elektriksel iş ve güç. Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü. K1-Linear and Nonlinear Circuits
  8 Ara Sınav
  9 Gerilim kaynağının, eşdeğer devresi, seri ve paralel bağlanması. Maksimum güç teoremi. K2-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
  10 Thevenin ve Norton eşdeğerleri. Kaynak dönüşümü. Thevenin ve Norton teoremleri. K2-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
  11 Süperpozisyon teoremi. K2-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
  12 Manyetik devreler. İndüktansın yapısı ve tanımı. İndüktansın seri ve paralel bağlanması K2-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
  13 İndüktansın DAdaki davranışı. K2-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
  14 Histeresiz ve fuko kayıpları. K2-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
  15 Akımın kimyevi etkisi. Pil ve akümülatör. Elektromekanik enerji dönüşümü. K2-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Fatih KORKMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Linear and Nonlinear Circuits. O.L. Chua, C.A. Doser, E.S. Kuh, Mcgraw-Hill, 1987. K2-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği?ne Giriş. Çeviren: Erhan Akın, Nobel Yayın Dağıtım, 2003.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temelini oluşturan bilgileri, elemanları, yasaları ve teoremleri öğretmek. Elemanların, bulundukları bir devrede tanım bağıntısına göre nasıl bir davranış gösterebileceğini tahmin edebilmeyi sağlamak. Bir devreye ilişkin formülasyonu oluşturmak. Bir devreyi, yasaları ve/veya teoremleri kullanarak çözmek.
  Dersin İçeriği Birim sistemleri. Elektriğin tanımı. İletkenler ve yalıtkanlar. Elektrik akımının etkileri. Devre elemanlarının sembolleri. Akım, gerilim ve dirençlerin tanımları ve ölçülmesi. DAnın tanımı. Voltmetre ve ampermetrenin ölçü sınırının genişletilmesi. Isının direnç üzerindeki etkisi. Eşdeğer direnç hesabı. Yıldız-üçgen direnç dönüşümleri. Lineer olmayan direnç tanımı. Gerilim ayarlama yöntemleri. Kirchhoff Yasaları. Dirençlerin akım-gerilim ölçümüyle bulunması. Dirençlerin Wheatstone köprüsü ile ölçülmesi. Elektriksel iş ve güç. Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü. Gerilim kaynağının, eşdeğer devresi, seri ve paralel bağlanması. Maksimum güç teoremi. Thevenin ve Norton eşdeğerleri. Kaynak dönüşümü. Thevenin ve Norton teoremleri. Süperpozisyon teoremi. Kondansatör, seri ve paralel bağlanmaları ve DAdaki davranışı. Manyetik devreler. İndüktansın yapısı ve tanımı. İndüktansın seri ve paralel bağlanması İndüktansın DAdaki davranışı. Histeresiz ve fuko kayıpları. Akımın kimyevi etkisi. Pil ve akümülatör. Elektromekanik enerji dönüşümü.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 1
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 3
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 1
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 1
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir 1
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 3
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 1
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster