ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Matematiği II EEM162 BAHAR 3+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz ve belirli integralleri hesaplar
  2-Belirli integral ile alan, hacim, yay uzunluğu ve yüzey alanı hesaplarını yapar
  3-Çok değişkenli fonksiyonlarda türev ve integral hesabı yapar
  4-Dizi ve serilerin yakınsaklığını inceleme yeteneğine sahip olur
  5-İki ve üç katlı integralleri hesaplar,Green, Diverjans ve Stoke teoremlerini uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler205315
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 10122
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   151
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,03 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kısmi integrasyon yöntemi; basit kesirlere ayırma yöntemi K3-Bölüm 6
  2 Ters değişken değiştirme yöntemi; has olmayan integraller K1-Bölüm 8
  3 Dönel cisimlerin hacimleri; yay uzunluğu ve yüzey alanı K1-Bölüm 9
  4 Diziler ve yakınsama; sonsuz seriler; pozitif seriler için yakınsama testleri K1-Bölüm 10
  5 Mutlak ve koşullu yakınsama; kuvvet serileri; Taylor ve Maclaurin serileri K1-Bölüm 11
  6 Çok değişkenli fonksiyonlar; limit ve süreklilik; kısmi türev alma K1-Bölüm 12
  7 Yüksek mertebeden türevler; zincir kuralı; lineer yaklaşım K1-Bölüm 13
  8 Ara Sınav
  9 Gradyant ve yönlü türev; kapalı fonksiyonlar ve Kapalı Fonksiyon Teoremi K2-Bölüm 10
  10 Maksimum ve minimum, Lagrange çarpanları yöntemi K2-Bölüm 11
  11 İki katlı integraller; Kartezyen koordinatlarda iki katlı integrallerin iterasyonu K2-Bölüm 12
  12 İki katlı integrallerde değişken değiştirme; Kutupsal koordinatlarda iki katlı integraller K2-Bölüm 13
  13 Üç katlı integraller; üç katlı integrallerde değişken değiştirme; Silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller K2-Bölüm 14
  14 Vektör ve skaler alanlar; çizgisel integraller; yüzey integralleri K2-Bölüm 15
  15 Green, Diverjans ve Stoke teoremleri K2-Bölüm 16
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Halil Tanyer EYYUBOGLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Terziler M., Öner T., Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 ve Cilt 2, Palme Yayınevi, 2017, Ankara. (Kitabın Orjinali : Adams, R. A., Christopfer E., Calculus : A Complete Course, Pearson, 2010, Toronto.) K2-Balcı, Mustafa; Matematik Analiz II, Balcı Yayınları, 2011, Ankara K3-Musayev B., Alp M., Mustafayev N., Teori ve çözümlü Problemlerle Analiz II, Seçkin Yayıncılık, 2007, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencinin kendi disiplini ile ilgili matematiksel problemlerin çözümü için gerekli olan temel kavram ve konuları öğretmek
  Dersin İçeriği Kısmi integrasyon yöntemi; basit kesirlere ayırma yöntemi, Ters değişken değiştirme yöntemi; has olmayan integraller, Dönel cisimlerin hacimleri; yay uzunluğu ve yüzey alanı, Diziler ve yakınsama; sonsuz seriler; pozitif seriler için yakınsama testleri, Mutlak ve koşullu yakınsama; kuvvet serileri; Taylor ve Maclaurin serileri, Çok değişkenli fonksiyonlar; limit ve süreklilik; kısmi türev alma, Yüksek mertebeden türevler; zincir kuralı; lineer yaklaşım, Gradyant ve yönlü türev; kapalı fonksiyonlar ve Kapalı Fonksiyon Teoremi, Maksimum ve minimum. Lagrange çarpanları yöntemi, İki katlı integraller; Kartezyen koordinatlarda iki katlı integrallerin iterasyonu, İki katlı integrailerde değişken değiştirme; Kutupsal koordinatlarda iki katlı integraller, Üç katlı integraller; üç katlı integrallerde değişken değiştirme, Silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller, Vektör ve skaler alanlar; çizgisel integraller; yüzey integralleri, Green, Diverjans ve Stoke teoremleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 3
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular -
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 3
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster