ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Devre Analizi I EEM221 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Akım, gerilim, enerji güç gibi temel elektriksel kavramları tanımlar
  2-Devre elemanlarının bağlantı şekillerini listeler, eşdeğerlerini hesaplar
  3-Devre problemlerini Thevenin, Norton, Max. Güç Teoremleri ile çözer
  4-R, RL, RC ve RLC devre bağlantılarını çizer, eşdeğerlerini hesaplar, her bir eleman için elektriksel parametreleri hesaplar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   123
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,1 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanımlar, Akım, Gerilim; Güç, Enerji, Aktif / Pasif Eleman, Direnç, Bağımsız / Bağımlı Kaynaklar, Kısa ve Açık Devre K1-Bölüm 1
  2 Ohm ve Kirchoff Yasaları, Akım ve Gerilim Bölücüler, K1-Bölüm 2
  3 Seri/Paralel Dirençler K1-Bölüm 3
  4 Düğüm Gerilimleri Yöntemi K1-Bölüm 4
  5 Çevre Akımları Yöntemi K1-Bölüm 5
  6 Süperpoziyon Teoremi, Kaynak Dönüşümleri K1-Bölüm 6
  7 Thevenin, Norton, Max. Güç Teoremleri K2-Bölüm 6
  8 Ara Sınav
  9 İşlemsel Kuvvetlendiricili Devreler ve Bu Devrelerde Düğüm Analizi K2-Bölüm 7
  10 Enerji Depolama Elemanları, Enerjileri, Seri-Paralel Bağlanmaları, K2-Bölüm 8
  11 Anahtarlı Devreler K2-Bölüm 9
  12 RC ve RL Devrelerin Çözümleri K2-Bölüm 10
  13 RLC Devrelerinin Homojen Çözümü K2-Bölüm 11
  14 RLC Devrelerinin Zorlanmış ve Tam Çözümü K2-Bölüm 11
  15 s- domeninde Köklerin Yerleri K2-Bölüm 12
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fatih Korkmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Dorf, R. C., Syoboda, J. A., Introduction to Electric Circuits, 5th Edition, John Wiley & Sons, 2001. K2-Nilsson, J. W., Riedel, S. A., Electric Circuits, 6th Edition, Prentice-Hall, 2001.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı DC devrelerin davranışlarının temel kavramlarını iyi anlamak, basit RLC devrelerinin matematiksel gösterimlerini çıkarabilmek ve çözmek, devre analizi teorem ve metotlarının kullanımını anlamak
  Dersin İçeriği Tanımlar, Akım, Gerilim; Güç. Enerji. Aktif / Pasif Eleman, Direnç, Bağımsız / Bağımlı Kaynaklar, Kısa ve Açık Devre, Ohm ve Kirchoff Yasaları, Akım ve Gerilim Bölücüler, Seri/Paralel Dirençler, Düğüm Gerilimleri Yöntemi Çevre Akımları Yöntemi, Süperpoziyon Teoremi, Kaynak Dönüşümleri, Thevenin, Norton, Max. Güç Teoremleri, Işlemsel Kuvvetlendiricin Devreler ve Bu Devrelerde Düğüm Analizi, Enerji Depolama Elemanları, Enerjileri, Seri-Paralel Bağlanmaları, Anahtarlı Devreler, (l. Derece) RC ve RL Devrelerin Çözümleri, (2. Derece) RLC Devrelerinin Homojen Çözümü, RLC Devrelerinin Zorlanmış ve Tam Çözümü, s- domeninde Köklerin Yerleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır -
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 2
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 4
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 3
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster