ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Devre Analizi Laboratuvarı I EEM223 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Devrelerde akım, gerilim ve güç ölçümü yapar
  2-Elemanların seri, paralel ve karışık bağlantıları uygular
  3-Elemanlar üzerindeki akım ve gerilimleri osiloskop ile gözlemler ve yorumlar
  4-Aktif ve pasif devre elemanları ile devreler tasarlar, devre teoremlerini bu devrelerde ispatlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler25122
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)25188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   62
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,07 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Lab. İşleyişi, güvenlik kuralları K1-Bölüm 1
  2 Laboratuvarın tanıtılması ve kullanılacak simülasyon programının tanıtılması K1-Bölüm 1
  3 Deney yapım prosedürü, rapor yazımı hakkında genel bilgilendirme K1-Bölüm 1
  4 Osiloskop, ölçü aletlerinin tanıtılması ve bir denet platform üzerinde ölçüm yapılmasının anlatılması K1-Bölüm 1
  5 Deney 1: Devre Kanunları ve Basit Elektrik Devreleri K1-Bölüm 2
  6 Deney 2: Wheatsone Köprüsü K1-Bölüm 3
  7 Deney 3: Thomson Köprüsü K1-Bölüm 4
  8 Ara Sınav
  9 Deney 4: Devre Teoremleri K1-Bölüm 5
  10 Deney 5: İşlemsel Kuvvetlendiriciler K1-Bölüm 6
  11 Deney 6: İşlemsel Kuvvetlendiriciler K1-Bölüm 7
  12 Deney 7: RL Devreleri K1-Bölüm 8
  13 Deney 8: RC Devreleri K1-Bölüm 9
  14 Deney 9: RLC Devreleri-seri K1-Bölüm 10
  15 Deney 10: RLC Devreleri-paralel K1-Bölüm 11
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fatih Korkmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Korkmaz, F. , Bektaş, E. , Devre Analizi I Laboratuvarı Deney Föyü, 2019
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Laboratuardaki Ölçü Aletlerini (Ampermetre, Voltmetre, Osiloskop gibi) Kullanabilme Becerisi Kazandırmak, Basit Devreleri Kurup Ölçüm Yapabilme, Sonuçları Yorumlayabilme Yeteneği Kazandırmak, Temel Devreler Üzerinde Teorik ve Deneysel İlişki Kurma Becerisi Kazandırmak
  Dersin İçeriği Osiloskop, Ölçü aletlerinin tanıtılması ve bir denet platform üzerinde ölçüm yapılmasının anlatılması, Devre Kanunları ve Basit Elektrik Devreleri, VVheatsone Köprüsü, Thomson Köprüsü, Devre Teoremleri, Işlemsel Kuvvetilendiriciler, RL Devreleri, RC Devreleri, RLC Devreleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır -
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 4
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 5
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 3
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster