ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendisler İçin Diferansiyel Denklemler EEM231 GÜZ 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Diferansiyel denklemlerle ilgili terminolojiyi kullanır
  2-Bir fonksiyonun bir diferansiyel denklemin çözümü olup olmadığını belirler
  3-Adi diferansiyel denklemleri ve diferansiyel denklem sistemlerini çözer
  4-Mühendislik problemlerine fizik yasalarını uygulayarak sistem davranışını temsil eder, diferansiyel denklemi kullanır ve bu denklemleri çözer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler164416
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 142816
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   135
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar ve diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması K1-Bölüm 1
  2 Birinci mertebe denklemlerin çözümü: Lineer denklemler K1-Bölüm 2
  3 Birinci mertebe denklemlerin çözümü: Lineer olmayan denklemler (değişkenlerine ayrılabilir, tam, homojen ve özel tipte denklemler) K1-Bölüm 3
  4 Birinci mertebe denklemler için bilgisayar yöntemleri ve mühendislik uygulamalar K1-Bölüm 3
  5 İkinci mertebe denklemler: Lineer bağımsızlık, sabit katsayılı homojen denklemler K1-Bölüm 4
  6 İkinci mertebe homojen olmayan denklemler: Belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişimi yöntemleri K1-Bölüm 5
  7 İkinci mertebe Euler denklemi ve ikinci mertebe denklemler için bilgisayar uygulamaları K1-Bölüm 5
  8 Ara Sınav
  9 İkinci mertebe denklemlerin mühendislik uygulamaları K2-Bölüm 5
  10 Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler K2-Bölüm 6
  11 Değişken katsayılı denklemler: Kuvvet serisi yöntemi K2-Bölüm 7
  12 Lineer denklem sistemleri: Skaler yöntem K2-Bölüm 8
  13 Lineer denklem sistemleri: Matris yöntemi K2-Bölüm 8
  14 Laplace dönüşümü yöntemi K2-Bölüm 9
  15 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriş K2-Bölüm 10
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOGLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Çengel, Y. A., Palm, W. J. (Türkçesi: Tahsin Engin), Mühendisler ve Fen Bilimciler İçin Diferansiyel Denklemler, Güven Kitabevi, İzmir, 2012 K2-Türker, E. S., Başarır, M., Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler, Değişim Kitabevi, Sakarya, 2003
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, adi diferansiyel denklemlerin (ADD) ve bunların çözüm yöntemlerinin öğretilmesidir. Diferansiyel denklemler, değişen diferansiyel büyüklükler arasındaki ilişkileri ifade ettiğinden, ders kapsamında verilen konular bir tüm mühendislik alanlarına uygulanabilir.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar ve diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Birinci mertebe denklemlerin çözümü: Lineer denklemler, Birinci mertebe denklemlerin çözümü: Lineer olmayan denklemler (değişkenlerine ayrılabilir, tam, homojen ve özel tipte denklemler), Birinci mertebe denklemler için bilgisayar yöntemleri ve mühendislik uygulamalar, İkinci mertebe denklemler: Lineer bağımsızlık, sabit katsayılı homojen denklemler, İkinci mertebe homojen olmayan denklemler: Belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişimi yöntemleri, İkinci mertebe Euler denklemi ve ikinci mertebe denklemler için bilgisayar uygulamaları, İkinci mertebe denklemlerin mühendislik uygulamaları, Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler, Değişken katsayılı denklemler: Kuvvet serisi yöntemi, Lineer denklem sistemleri: Skaler yöntem, Lineer denklem sistemleri: Matris yöntemi, Laplace dönüşümü yöntemi, Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriş
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 5
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 1
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 1
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster