ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendisler için Kompleks Analiz EEM225 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mühendislik Matematiği ile, mühendislik problemlerinde karşılaşılan gerçel ve sanal sayıları, modelleme ve çözme için kullanır
  2-Mühendislik matematiği bilgilerini kullanarak uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme için kullanır
  3-Matematiksel kısıtlar dahilinde, mühendislik problemlerinin çözümünde kullanır
  4-Mühendislik süreçlerinin gerektirdiği matematiksel altyapıyı kullanır
  5-Matematiksel hesapları dikkate alarak mühendislik süreçlerinin sonuçlarını analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler15155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin içerik ve organizasyonu. Kompleks sayılar. Bir kompleks sayının kutupsal gösterimi ve Üçgen Eşitsizliği. K1-Advanced Engineering Mathematics
  2 De Moivre Teoremi ve kökler. Kompleks düzlemde kümeler. Bir kompleks değişkenin sürekli fonksiyonları. K1-Advanced Engineering Mathematics
  3 Bir kompleks değişkenin sürekli fonksiyonları (devam). Analitik fonksiyonlar ve Cauchy-Riemann denklemleri. K1-Advanced Engineering Mathematics
  4 Kompleks üstel fonksiyon. Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar. Kompleks logaritma ve kompleks kuvvet fonksiyonu. K1-Advanced Engineering Mathematics
  5 Kompleks düzlemde eğrisel integral. Kompleks Hesabın Temel Teoremi. Cauchy Teoremi. K1-Advanced Engineering Mathematics
  6 Caucy Teoremi (devam). Reel integrallerin hesabında Cauchy Teoreminin kullanımı. Cauchy integral Formülleri. K2-Kompleks Analiz
  7 Cauchy integral Formülleri (devam). Liouville Teoremi, Maksimum Prensibi, ve Cebirin Temel Teoremi. Harmonik fonksiyonlar. K2-Kompleks Analiz
  8 Ara Sınav
  9 Elektrik - Elektronik Mühendisliği örnekleri ve çözümleri K2-Kompleks Analiz
  10 Kompleks diziler. Kompleks seriler. K2-Kompleks Analiz
  11 Kompleks kuvvet serileri. Taylor serileri. K2-Kompleks Analiz
  12 Laurent serileri. Sıfırlar ve tekillikler. K3-Complex Analysis and Applications
  13 Rezidüler. Sinüs ve kosinüslü reel belirli integrallerin hesabı. Reel belirsiz integrallerin hesabı. K3-Complex Analysis and Applications
  14 Elektrik - Elektronik Mühendisliği örnekleri ve çözümleri I K3-Complex Analysis and Applications
  15 Elektrik - Elektronik Mühendisliği örnekleri ve çözümleri II K3-Complex Analysis and Applications
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Halil Tanyer Eyyuboğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Grossmann, S. I., Derrick, W. R., Advanced Engineering Mathematics, Harper & Row, 1988 K2-Başkan, T., Göğüş, M., A. Ö. F. Kompleks Analiz, Bursa Teknik Kitabevi, 1991 K3-W. R. Derrick, Complex Analysis and Applications, 2. Baskı, Brooks/Cole, 1983
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kompleks değişkenler teorisini ve uygulamalarını tanıtmak.
  Dersin İçeriği Kompleks sayılar. Bir kompleks sayının kutupsal gösterimi ve Üçgen Eşitsizliği. De Moivre Teoremi ve kökler. Kompleks düzlemde kümeler. Bir kompleks değişkenin sürekli fonksiyonları. Analitik fonksiyonlar ve Cauchy-Riemann denklemleri. Kompleks üstel fonksiyon. Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar. Kompleks logaritma ve kompleks kuvvet fonksiyonu. Kompleks düzlemde eğrisel integral. Kompleks Hesabın Temel Teoremi. Cauchy Teoremi. Liouville Teoremi, Maksimum Prensibi, ve Cebirin Temel Teoremi. Harmonik fonksiyonlar. Kompleks diziler. Kompleks seriler. Kompleks kuvvet serileri. Taylor serileri. Laurent serileri Sıfırlar ve tekillikler Rezidüler. Sinüs ve kosinüslü reel belirli integrallerin hesabı. Reel belirsiz integrallerin hesabı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örnekleri ve çözümleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 5
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 1
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 1
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 1
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir 1
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 1
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster