ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sayısal Tasarım EEM227 GÜZ 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sayısal sistemlerin uygulamadaki ve bilgisayar mimarisindeki önemini açıklar
  2-Sayısal sistemde kullanılan sayı sistemlerini ve aritmatik işlem devrelerini açıklar
  3-Bole cebri aritmetiğinin temel teorem ve aksiyomlarını yorumlar
  4-Temel lojik kapı elemanlarının işlevleri ve mimarisini tanır,tasarımda ihtiyaç duyulan değişik tip sayıcıları tasarlar
  5- Temel Lojik kapı devreleri ile, lojik fonksiyonları gerçekleştirir ve kombinasyonel ve ardışıl devre tasarlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sayısal devre tasarım içeriği, İşaretler, A/D ve D/A dönüşüm, Sayı sistemleri, Kodlama ve Kod çeşitleri K1-Bölüm 1
  2 Sayısal Devre Temelleri K1-Bölüm 2
  3 Lojik kapılar ve uygulamaları , Lojik fonksiyonların indirgenmesi K1-Bölüm 3
  4 Ortak yol kullanımı Lojik fonksiyonların indirgenmesi K1-Bölüm 3
  5 Kombinezonsal devreler K1-Bölüm 4
  6 Kombinezonsal devreler , Programlanabilir kombinezonsal devreler K1-Bölüm 4
  7 Aritmetik işlem devreleri, Ardışıl devre temelleri K1-Bölüm 5
  8 Ara Sınav
  9 Ardışıl devre temelleri K2-Bölüm 7
  10 Saklayıcılar K2-Bölüm 8
  11 Tutucular ve FF lar , K2-Bölüm 9
  12 Sayıcılar K2-Bölüm 10
  13 Ardışıl devre analiz ve tasarımı K2-Bölüm 11
  14 Bellek elemanları K2-Bölüm 12
  15 Programlanabilir ardışıl devreler (PSA) K2-Bölüm 13
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Zafer CİVELEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Brown, S., Vranesic, Z., Fundamentals of Digital Logic with VHDL, Second Edition, Mc Graw Hill İnc., NewYork, 2005 K2- Arslan, T., Çölkesen, R., Lojik Devre Tasarımı, Papatya yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2001
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Basit sayısal devrelerden bilgisayar sitemlerine kadar tüm sistemlerin donanımı için gerekli kavramların öğretilmesi, analiz ve tasarımı için gerekli donanımların ve tasarım becerisinin kazandırılması.
  Dersin İçeriği Sayısal devre tasarım içeriği, İşaretler, A/D ve D/A dönüşüm, Sayı sistemleri, Kodlama ve Kod çeşitleri Sayısal Devre Temelleri, Lojik kapılar ve uygulamaları , Lojik fonksiyonların indirgenmesi, Ortak yol kullanımı Lojik fonksiyonların indirgenmesi, Kombinasyonel devreler, Kombinasyonel devreler , Programlanabilir kombinasyonel devreler, Aritmetik işlem devreleri, Ardışıl devre temelleri, Saklayıcılar, Tutucular ve FF lar, Sayıcılar, Ardışıl devre analiz ve tasarımı, Bellek elemanları, Programlanabilir ardışıl devreler (PSA)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular -
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 3
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir 2
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 4
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 3
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster