ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Devre Analizi II EEM220 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Devre elemanları ve devrelerdeki kullanımları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgileri elektrik devreleri alanındaki mühendislik problemlerinin modellenmesinde ve çözümünde uygular
  2-Elektrik devreleri alanında karşılaşılan karmaşık mühendislik problemlerini uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer, saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer
  3-Elektrik devreleri alanındaki mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder, yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sinüsoidal Kaynaklar, Kompleks Sayılar K1-Bölüm 6
  2 Fazörler, Empedans ve Admitans Kavramları K1-Bölüm 7
  3 Fazörler ile Düğüm Gerilimleri ve Çevre Akımları Yöntemleri K1-Bölüm 8
  4 Fazörler ile Süperpozisyon, Kaynak Dönüşümleri, Thevenin ve Norton Teoremleri K1-Bölüm 9
  5 Max. Güç Transferi K1-Bölüm 10
  6 Devrelerin Frekans Cevabı K1-Bölüm 11
  7 Rezonans Devreleri I K1-Bölüm 12
  8 Ara Sınav
  9 Rezonans Devreleri II K2-Bölüm 10
  10 Filtre Devreleri K2-Bölüm 11
  11 s-domeninde Devre Çözümü, Basamak ve İmpuls Cevapları K2-Bölüm 12
  12 2-Kapılı Devreler K2-Bölüm 13
  13 Ortak Endüktanslı Devreler K2-Bölüm 14
  14 3-Fazlı Devreler I K2-Bölüm 15
  15 3-Fazlı Devreler II K2-Bölüm 15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fatih Korkmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Nilsson, J. W., Riedel, S. A., Electric Circuits , 3. Baskıdan Çeviri, Prentice Hall, Sixth Edition K2-Aydemir, M. T., Nakiboğlu, K. C., Schaums Outlines, Nobel Yayın Dağıtım, 1999
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı AC Devre Davranışlarının Temel Kavramlarını Anlatmak, Fazör Yöntemi ile Temel AC Devrelerin Yatışkın Durum Cevabını Hesaplayabilme Yeteneğini Kazandırmak, Periyodik Sinyallerinin Ortalama ve Efektif Değerlerinin, Bir Elemanın Anlık, Ortalama ve Kompleks Gücünün Hesaplanabilmesi, Bobin ve Kondansatör İçeren Devrelerin Frekans Cevabının Hesaplanması, Rezonans Devrelerinin Analizleri, Filtre Devrelerinin Frekans Cevabının Analizleri, Ortak Endüktans İçeren Devreler ile AC Analiz, 2-kapılı Devrelerin Analizi Yeteneklerini Kazandırmak.
  Dersin İçeriği Sinusoidal Kaynaklar, Kompleks Sayılar, Fazorler, Empedans ve Admltans Kavramları, Fazorler ile Düğüm Gerilimleri ve Çevre Akımları Yöntemleri, Fazorler ile Süperpozisyon, Kaynak Dönüşümleri, Thevenin ve Norton Teoremleri, Max. Güç Transferi, Devrelerin Frekans Cevabı, Rezonans Devreleri, Filtre Devreleri, s-domeninde Devre Çözümü, Basamak ve Impuls Cevapları, 2-Kapılı Devreler, Ortak Endüktanslı Devreler, 3-Fazlı Devreler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular -
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 3
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 2
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 4
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 1
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster