ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Devre Analizi Laboratuvarı - II EEM222 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sinüs sinyallerini ve matematiksel ifadelerini açıklar
  2-Devre parametrelerini fazörler ile ifade eder
  3-Rezonans ve filtre devreleri kurar ve kaynak dönüşümlerini uygular
  4-Op-amp uygulamalarını kurar ve sinyal ölçümlerini yapar
  5-3 fazlı devrelerde gerekli ölçüm ve kontrolleri yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler25155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)25155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   62
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,07 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Lab. İşleyişi, güvenlik kuralları K1-Bölüm 1
  2 Laboratuvarın tanıtılması ve kullanılacak simülasyon programının tanıtılması K1-Bölüm 1
  3 Deney yapım prosedürü, rapor yazımı hakkında genel bilgilendirme K1-Bölüm 1
  4 Osiloskop, ölçü aletlerinin tanıtılması ve bir deney platform üzerinde ölçüm yapılmasının anlatılması K1-Bölüm 1
  5 Deney 1: İşlemsel Kuvvetlendiricili (OP-AMP) Devrelerin AC Uygulamaları K1-Bölüm 2
  6 Deney 2: İşlemsel Kuvvetlendiricili (OP-AMP) İntegral Alıcı Devre Uygulaması K1-Bölüm 3
  7 Deney 3: İşlemsel Kuvvetlendiricili (OP-AMP) Türev Alıcı Devre Uygulaması K1-Bölüm 4
  8 Ara Sınav
  9 Deney 4: Devrelerin Sürekli Sinüzoidal Durumda İncelenmesi K1-Bölüm 5
  10 Deney 5: Maksimum Güç Transferi-1 K1-Bölüm 6
  11 Deney 6: Maksimum Güç Transferi-2 K1-Bölüm 7
  12 Deney 7: Rezonans Devreleri K1-Bölüm 8
  13 Deney 8: Pasif Filtreler K1-Bölüm 9
  14 Deney 9: İki Kapılı Devreler K1-Bölüm 10
  15 Deney föyleri sunumu K1-Bölüm 11
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fatih Korkmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Korkmaz, F. , Bektaş, E. , Devre Analizi I Laboratuvarı Deney Föyü, 2019
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilere sinyal üreteci ve osiloskop kullanabilme becerisi kazandırmak, AC kaynak kullanarak devre teoremlerinin anlaşılmasını sağlamak, Devrelerin sinüzoidal yatışkın durumda incelenmesi, Empedans ve Admitans kavramlarının anlaşılmasını sağlamak, RLC devrelerin Fazör diagramlarını çıkarabilmek, Rezonans ve Pasif Filtre devrelerinin incelenmesi, 2-kapılı devrelerin incelenmesi
  Dersin İçeriği Osiloskop. Ölçü aletlerinin tanıtılması ve bir deney platform üzerinde ölçüm yapılmasının anlatılması, Işlemsel Kuvvetlendiricin (OP-AMP) Devrelerin AC Uygulamaları, Işlemsel Kuvvetlendiricin (OP-AMP) integral Alıcı Devre Uygulaması, Işlemsel Kuvvetlendiricin (OP-AMP) Türev Alıcı Devre Uygulaması, Devrelerin Sürekli Sinüzoidal Durumda İncelenmesi, Maksimum Güç Transferi, Rezonans Devreleri, Pasif Filtreler, İki Kapılı Devreler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 4
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 5
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster