ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendisler için Olasılık ve İstatistik EEM224 BAHAR 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Rastlantı değişkeni kavramını açıklar
  2-Olasılık yoğunluk fonksiyonu kavramını tanımlar
  3-Beklenen değer kavramını açıklar
  4-Parametre kestirimini kavrar
  5-Hipotez testi kavramını yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 10122
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   95
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,17 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Olasılığa giriş, örnek uzay ve olay, bileşik olay, olasılık aksiyomları, sonlu olasılık uzayları, sonlu eş olasılık uzayları K2-Bölüm 1
  2 Koşullu olasılık, ağaç diyagramları, Bayes Teoremi, bağımsızlık, tekrarlanan deneyler, koşullu olasılık aksiyomları K3-Bölüm 2
  3 Sürekli ve ayrık rastlantı değişkenlerinin dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, ortalama ve standart sapma değerleri K4-Bölüm 3
  4 Moment kavramı, momentler arasındaki ilişki, moment çıkartan fonksiyon, Chebyshev eşitsizliği, büyük sayılar kanunu K1-Bölüm 4
  5 Ayrık dağılımlar: Bernoulli, iki terimli, çok terimli, geometrik, Pascal, Poisson ve Hipergeometrik dağılımlar K1-Bölüm 5
  6 Sürekli dağılımlar: Düzgün, üstel, Normal dağılımlar K1-Bölüm 6
  7 Gamma, Ki-kare, öğrenci t ve beta dağılımları K1-Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 İki değişkenli ayrık ve sürekli rastlantı değişkenleri K1-Bölüm 8
  10 Koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu K1-Bölüm 9
  11 Kovaryans , korelasyon ve korelasyon katsayısı kavramları K1-Bölüm 10
  12 Örnekleme, istatistiksel tahmin, tahminin güven aralığı K1-Bölüm 11
  13 Hipotez testleri, testin gücü, bağımszılık testi, uygunluk testi K1-Bölüm 12
  14 Regresyon analizi: doğrusal regresyon, en küçük kareler yöntemi, çoklu regresyon K1-Bölüm 13
  15 Varyans analizi K1-Bölüm 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOGLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Garcia, A. L., Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering, Third Edition, Prentice Hall, 2007. K2-Hogg, R. V., Tanis, E. A., Probability and Statistical Inference, fourth edition, MacMillan, 2000. K3-Papoulis, A., Pillai, S. U., Probability, Random Variables and Stochastic Processes, Fourth edition, McGraw Hill, 2002. K4-Stark, H., Woods, J. W., Probabiliy and Random Processes with Applications to Signal Processing, Third edition, Prentice Hall, 2002
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Haberleşme sistemleri başta olmak üzere Elektrik-Elektronik sistemlerinin analizi için gerekli istatistiksel kavramları ve yöntemleri öğrenciye tanıtmak
  Dersin İçeriği Olasılığa giriş, örnek uzay ve olay, bileşik olay. olasılık aksiyomları, sonlu olasılık uzayları, sonlu eş olasılık uzayları, Koşullu olasılık, ağaç diyagramları, Bayes Teoremi, bağımsızlık, tekrarlanan deneyler, koşullu olasılık aksiyomları, Sürekli ve ayrık rastlantı değişkenlerinin dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, ortalama ve standart sapma değerleri, Moment kavramı, momentler arasındaki ilişki, moment çıkartan fonksiyon, Chebyshev eşitsizliği, büyük sayılar kanunu, Ayrık dağılımlar: Bernoulli, iki terimli, çok terimli, geometrik, Pascal, Poisson ve Hipergeometrik dağılımlar Sürekli dağılımlar: Düzgün, üstel Normal dağılımlar, Gamma, Ki-kare, öğrenci t ve beta dağılımları, İki değişkenli ayrık ve sürekli rastlantı değişkenleri, Koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu, Kovaryans, korelasyon ve korelasyon katsayısı kavramları, Örnekleme, istatistiksel tahmin, tahminin güven aralığı, Hipotez testleri, testin gücü, bağımszılık testi, uygunluk testi, Regresyon analizi: doğrusal regresyon, en küçük kareler yöntemi, çoklu regresyon, Varyans analizi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 3
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 2
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 5
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 2
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 4
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 4
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 3
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 1
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster