ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendisler için Ayrık Matematik EEM266 BAHAR 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ayrık yapılar ve ayrık matematiğin temellerini kavrar
  2-Ayrık matematiğin mühendislik uygulamalarını yorumlar
  3-Ayrık yapıları analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   95
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,17 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ayrık matematiğe giriş,Önerme Mantığı ve İspatlar K1-Discrete Mathematics for New Technology
  2 Matematiksel İspat yöntemler., Küme Teorisi, Uygulama(örnek problemler) K1-Discrete Mathematics for New Technology
  3 Kümeler cebri Uygulama(örnek problemler) K1-Discrete Mathematics for New Technology
  4 Bağıntılar ve işlemler K1-Discrete Mathematics for New Technology
  5 Fonksiyonlar Uygulama(örnek problemler) K1-Discrete Mathematics for New Technology
  6 Cebrik Yapılar K1-Discrete Mathematics for New Technology
  7 Gruplar ve Yarı-Gruplar K1-Discrete Mathematics for New Technology
  8 Ara Sınav
  9 Gruplar ve Yarı-Gruplar Uygulama(örnek problemler) K2-Disrete Mathematics and Its applications
  10 Kafes Yapıları ve Boole Cebri K2-Disrete Mathematics and Its applications
  11 Kafes Yapıları ve Boole Cebri Uygulama(örnek problemler). K2-Disrete Mathematics and Its applications
  12 Graf Teorisi K2-Disrete Mathematics and Its applications
  13 Graf Teorisi Uygulama (örnek problemler) Algoritma Kavramı, Yineleme(Recurrence) Bağıntıları ve çözümleri K2-Disrete Mathematics and Its applications
  14 Sonlu durumlu makinalar ve Turing Makinaları Uygulama(örnek problemler) K2-Disrete Mathematics and Its applications
  15 Sonlu durumlu makinalar ve Turing Makinaları Uygulama(örnek problemler-devamı) K2-Disrete Mathematics and Its applications
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Halil Tanyer EYYUBOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Garnier, R., Taylor, J., Discrete Mathematics for New Technology, Adam Hilgher publishing 1992 K2-Rosen, K. H., Disrete Mathematics and Its applications, Mc.Graw Hill,1999
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ayrık yapılar ve ayrık matematiğin temelleri hakkında bilgi vermek. Ayrık matematiğin mühendislik uygulamalarını açıklayıp, öğrencinin bu ilişkiyi anlamasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Ayrık matematiğe giriş,Önerme Mantığı ve İspatlar Matematiksel ispat yöntemler. Küme Teorisi. Bağıntılar ve işlemler Fonksiyonlar Uygulama Cebrik Yapılar Gruplar ve Yarı-Gruplar Kafes Yapıları ve Boole Cebri Graf Teorisi Algoritma Kavramı. Yineleme(Recurrence) Bağıntıları ve çözümleri Sonlu durumlu makinalar ve Turing Makinaları Sonlu durumlu makinaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 5
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 2
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 2
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir 1
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster