ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nümerik Analiz EEM333 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Teorik derslerde el ile yapılan tüm hesaplamaların bilgisayar ortamına nasıl taşınabileceğini ve bu problemlerin bilgisayarlara nasıl çözdürülebileceğini gösterir
  2-Sayısal çözüm yaklaşımlarını mutlaka bir algoritma yapısına dayandırır
  3-Bilgisayar ve yazılım dillerinin mühendislik hayatında nasıl bir fonksiyon icra ettiğini açıklar
  4-Kompleks düzlemdeki sayısal işlemlerin gerçel düzlemdeki işlemlerden ayrılan yönlerini yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sayısal analize giriş , sayısal yöntemler, algoritma mantığı, Kompleks sayılara ilişkin bazı özellikler: (Kartezyen koordinatlar) K1-Bölüm-1
  2 Algoritma kurulması ve algoritma alt birimlerinin tanıtılması, Karmaşık sayıların kutupsal olarak gösterimi K1-Bölüm-1
  3 Matrisler ve matris işlemleri, Karmaşık sayıların köklerinin bulunması, Karmaşık sayılarla trigonometrik işlemler K1-Bölüm-2
  4 Matrisler ve matris işlemleri (devam), Karmaşık sayılarla logaritmik işlemler, Karmaşık üslü sayılarla işlemler, Karmaşık kök fonksiyonu K1-Bölüm-3
  5 Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri, Karmaşık fonksiyon, Karmaşık sayıların geometrik anlamı, Karmaşık sayı dizileri K1-Bölüm-4
  6 Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri, Kompleks dizilerin yakınsak ve ıraksak olması, Cauchy dizisi K1-Bölüm-5
  7 Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri (devam) , Karmaşık fonksiyonların limiti, Karmaşık fonksiyonlarda süreklilik K1-Bölüm-6
  8 Ara Sınav
  9 Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri, Karmaşık fonksiyonların türevlerinin alınabilmesi şartı K2-Bölüm-3
  10 Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri (devam), Cauchy- Riemann eşitlikleri, Kompleks fonksiyonun analitik olması K2-Bölüm-5
  11 Sayısal integral yöntemleri, Karmaşık fonksiyonlarda entegral tanımı ve özellikleri K2-Bölüm-5
  12 Sayısal integral yöntemleri, Karmaşık fonksiyonlarda entegral tanımı ve özellikleri K2-Bölüm-5
  13 Sayısal türev yöntemleri, Cauchy entegral teoremi, Cauchy entegral formülü K2-Bölüm-6
  14 Diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri, Cauchy türev formülü, Rezidü (kalıntı) hesaplamaları K2-Bölüm-7
  15 Belirli gerçel entegrallerin hesaplanması K2-Bölüm-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Türker E. S., Can E., Değişim yayınları, Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemleri, 11. Baskı, Sakarya K2-Evans G., Practical numerical analysis, , John Wiley&Sons, 1995
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak sayısal çözüm metot ve algoritmalarını öğretmek, kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisini öğretmek
  Dersin İçeriği Sayısal analize giriş , sayısal yöntemler, algoritma mantığı, Kompleks sayılara ilişkin bazı özellikler: (Kartezyen koordinatlar). Matrisler ve matris işlemleri, Karmaşık sayıların köklerinin bulunması, Karmaşık sayılarla trigonometrik işlemler Algoritma kurulması ve algoritma alt birimlerinin tanıtılması, Karmaşık sayıların kutupsal olarak gösterim Karmaşık kök fonksiyonu.Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri, Karmaşık fonksiyon, Karmaşık sayıların geometrik anlamı, Karmaşık sayı dizileri.,Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri, Kompleks dizilerin yakınsak ve ıraksak olması, Cauchy dizisi.Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri, Karmaşık fonksiyonların türevlerinin alınabilmesi şartı.Sayısal integral yöntemleri, Karmaşık fonksiyonlarda entegral tanımı ve özellikleri.Diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri, Cauchy türev formülü, Rezidü (kalıntı) hesaplamaları.Belirli gerçel entegrallerin hesaplanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 5
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular -
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster