ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kontrol Sistemleri - I EEM320 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kontrol teorisindeki temel kavram ve problemlerin tanımlar ve açıklar
  2-Dinamik sistemlerin matematiksel modellerini çıkarır
  3-Kontrol Sistemlerinin geçici ve sürekli hal cevaplarını analiz eder
  4-Köklerin yeri eğrisi yöntemi ile doğrusal kontrol sistemlerinin analiz ve tasarımını yapar
  5-Frekans cevabı yöntemleri ile doğrusal kontrol sistemlerinin analiz ve tasarımlarını yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kontrol sistemlerine giriş K1-Bölüm-1
  2 Matematiksel altyapı: Laplace dönüşümleri K1-Bölüm-1
  3 Dinamik sistemlerin matematiksel modellenmesi K1-Bölüm-2
  4 Blok diyagramları K1-Bölüm-2
  5 Mekanik, elektrik ve elektronik sistemler K1-Bölüm-3
  6 Sıvı seviye ve ısıl sistemlerin modellenmesi K1-Bölüm-3
  7 Geçici ve sürekli hal cevapları K1-Bölüm-3
  8 Ara Sınav
  9 Kararlı Hal Hataları K1-Bölüm-4
  10 Kontrol sistemlerinin kararlılığı K1-Bölüm-4
  11 Köklerin yeri eğrisi yöntemi ile analiz K1-Bölüm-5
  12 Köklerin yeri eğrisi yöntemi ile kontrol sistemi tasarımı K1-Bölüm-5
  13 Frekans cevabı yöntemi ile analiz: Bode diyagramları K1-Bölüm-6
  14 Kutupsal çizim ve Nyquist kriteri K1-Bölüm-7
  15 Frekans cevabı yaklaşımı ile kontrol sistemi tasarımı K1-Bölüm-8
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Zafer CİVELEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Ogata K., Modern Control Engineering, Fourth Edition, 2002
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilere kontrol sistemleri üzerine temel bilgiler vermek ve klasik kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımına ilişkin temel ilkeleri açıklamak
  Dersin İçeriği Kontrol sistemlerine giriş.Matematiksel altyapı: Laplace dönüşümleri.Dinamik sistemlerin matematiksel modellenmesi.Blok diyagramları.Mekanik, elektrik ve elektronik sistemler.Sıvı seviye ve ısıl sistemlerin modellenmesi.Geçici ve sürekli hal cevapları.Kararlı Hal Hataları.Kontrol sistemlerinin kararlılığı.Köklerin yeri eğrisi yöntemi ile analiz.Köklerin yeri eğrisi yöntemi ile kontrol sistemi tasarımı.Frekans cevabı yöntemi ile analiz: Bode diyagramları.Kutupsal çizim ve Nyquist kriteri.Frekans cevabı yaklaşımı ile kontrol sistemi tasarımı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 3
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 4
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster