ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Güç Elektroniği EEM254 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Güç elektroniğini tanımlar ve güç elektroniği dönüştürücülerin fonksiyonlarını açıklar
  2-AC-DC Dönüştürücülerin tiplerini, nerede ve nasıl kullanılacağını belirler
  3-Temel yarı iletkenlerin yapıları, karakteristikleri ve çalışma prensiplerini yorumlar
  4-Tristör ve transistör tipi yarı iletken güç anahtarlarının iletime girme ve çıkmadaki davranışını analiz eder
  5-Yarı İletken Güç Anahtarları için kontrol sinyalleri üretecek temel devreleri ve sürme develerini tasarlar ve pratik olarak gerçekleştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2011414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Güç Elektroniğine Giriş, Temel Tanımlar, L ve Cnin Davranışı, Güç Elektroniği Dönüştürücülerinin Sınıflandırılması ve Uygulama Alanları K1-Bölüm 1
  2 Temel Yarı İletken Cihazlar (Diyot, Zener Diyot, Transistör) ve Güç Diyotlar K1-Bölüm 2
  3 Transistör Tipi Yarı İletken Güç Anahtarları Güç transistörü(BJT), Güç MOSFETi ve IGBTlerin Yapısı, Karakteristikleri ve Kapı Sürme Devreleri K1-Bölüm 3
  4 Tristör Tipi Yarı İletken Güç Anahtarları Tristör(SCR) ve Triyakların Yapısı, Karakteristikleri, Tetikleme Devreleri ve Tristör Komutasyon Teknikleri K1-Bölüm 3
  5 Tristör Tipi Yarı İletken Güç Anahtarları GTO, MCT ve Diğer Yarı İletken Güç Anahtarlarının Yapısı, Karakteristikleri, Tetikleme (Sürme) Devreleri,Yarı İletken Güç Anahtarlarının Karşılaştırılması ve Seçimi K1-Bölüm 3
  6 Yarı iletken Güç Anahtarlarının Korunması, Bastırma (Snubber) Devreleri ve Sinyal İzolasyon Elemanları K1-Bölüm 4
  7 Yarı İletken Anahtarlardaki Güç Kayıpları, Isınma ve Soğutucular K1-Bölüm 4
  8 Ara Sınav
  9 Güç Elektroniği Dönüştürücülerine Giriş, AC/AC Dönüştürücüler Giriş, Tek Fazlı AC Şler ve Sıfır Gerilim Şleri, AC Gerilim ayarlayıcılarının Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Uygulamaları K1-Bölüm 5
  10 Üç Fazlı AC Ş ve Ayarlayıcıların Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamaları I K1-Bölüm 6
  11 Üç Fazlı AC Ş ve Ayarlayıcıların Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamaları II K1-Bölüm 6
  12 Doğrudan Frekans Değiştiriciler ve DC ara Devreli Dönüştürücülerin Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Uygulama Örnekleri K1-Bölüm 7
  13 AC/DC Dönüştürücüler(Doğrultucular) Giriş, Performans Parametreleri, Tek Fazlı ve Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucular, Çalışma Prensipleri ve Uygulamaları K1-Bölüm 7
  14 Tek Fazlı Kontrollü ve Yarı Kontrollü Doğrultucuların Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamalar K1-Bölüm 8
  15 Üç Fazlı Kontrollü ve Yarı Kontrollü Doğrultucuların Çalışma Prensipleri Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamaları K1-Bölüm 8
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Bodur, H., Güç Elektroniği Temel Analiz ve Sayısal uygulamalar, 4. Baskı, Birsen Yayınevi
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Güç elektroniği devrelerinde kullanılan yarı iletken güç anahtarlarının temel yapısı, karakteristiklerinin anlaşılması, sürme ve koruma devrelerinin tasarımı ve en uygun elemanın seçimi konusunda öğrencileri bilgilendirmek, Pratik uygulamalar için AC/AC ve AC/DC dönüştürücülerin güç ve kontrol devrelerinin analizi ve tasarımını yapabilir hale getirmek
  Dersin İçeriği Güç Elektroniğine Giriş. Temel Tanımlar, L ve Cnin Davranışı, Güç Elektroniği Dönüştürücülerinin Sınıflandırılması ve Uygulama Alanları, Temel Yarı İletken Cihazlar (Diyot Zener Diyot. Transistor) ve Güç D iyotlar, Transistor Tipi Yarı İletken Güç Anahtarları Güç transistörü(BJT), Güç MOSFETi ve IGBTIerin Yapısı, Karakteristikleri ve Kapı Sürme Devreler, Tristör Tipi Yarı İletken Güç Anahtarları Tristör(SCR) ve Triyakların Yapısı, Karakteristikleri, Tetikteme Devreleri ve Tristör Komutasyon Teknikleri, Tristör Tipi Yarı İletken Güç Anahtarları GTO, MCT ve Diğer Yarı İletken Güç Anahtarlarının Yapısı, Karakteristikleri, Tetikleme (Sürme) Devreleri,Yarı İletken Güç Anahtarlarının Karşılaştırılması ve Seçimi, Yarı iletken Güç Anahtarlarının Korunması, Bastırma (Snubber) Devreleri ve Sinyal İzolasyon Elemanları, Yarı İletken Anahtarlaraaki Güç Kayıpları, Isınma ve Soğutucular Güç Elektroniği Dönüştürücülerine Giriş, AC/AC Dönüştürücüler Giriş, Tek Fazlı AC Şler ve Sıfır Gerilim Şleri, AC Gerilim ayarlayıcılarının Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Uygulamaları Üç Fazlı AC Ş ve Ayarlayıcıların Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamaları Üç Fazlı AC Ş ve Ayarlayıcıların Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamaları Doğrudan Frekans Değiştiriciler ve DC ara Devreli Dönüştürücülerin Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Uygulama Örnekleri AC/DC DÖnüştürücüler(Doğrultucular) Giriş, Performans Parametreleri, Tek Fazlı ve Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucular, Çalışma Prensipleri ve Uygulamaları Tek Fazlı Kontrollü ve Yarı Kontrollü Doğrultucuların Çalışma Prensipleri, Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamalar, Üç Fazlı Kontrollü ve Yarı Kontrollü Doğrultucuların Çalışma Prensipleri Kontrol Devreleri ve Bazı Uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 3
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 4
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster