ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektrik Makineleri II EEM326 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Senkron makinelerin yapısı, çalışma prensibi, türleri ve işletim kiplerini özetler
  2-Asenkron makinelerin yapısı, çalışma prensibi, türleri ve işletim kiplerini açıklar
  3-Senkron ve asenkron makinelerin bağlantılarını, yol verme yöntemlerini ve denetimi için gerekli donanımı belirler, kurar ve uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Senkron makinelerin tarihi gelişimi ve önemi. K1-Bölüm-1
  2 Senkron makinenin çalışma prensibi, motor çalışma ve jeneratör çalışma arasındaki geçiş. Senkron makinelerin yapısının incelenmesi K1-Bölüm-1
  3 Senkron makinede endüvi reaksiyonu. Yuvarlak rotorlu senkron makinenin eşdeğer devresi ve fazör diyagramlar K1-Bölüm-1
  4 Senkron makine karakteristikleri. Senkron makinede güç ve moment. Senkron Makinede aktif ve reaktif güç ayarı K1-Bölüm-2
  5 Senkron motora yol verme ve hız ayarı K1-Bölüm-2
  6 Çıkık kutuplu senkron makine K1-Bölüm-2
  7 Asenkron motorların çalışma prensibi, İndüklenen E.M.K. ve tork, K2-Bölüm-1
  8 Ara Sınav
  9 Asenkron makinelerin eşdeğer devrelerini elde edilmesi K2-Bölüm-2
  10 Asenkron makinelerin 4-bölge çalışma modları K2-Bölüm-3
  11 Asenkron makinelerin kararlı durum karakteristikleri K2-Bölüm-3
  12 Asenkron motorların hız kontrolü I K2-Bölüm-4
  13 Asenkron motorların hız kontrolü II K2-Bölüm-4
  14 Bir fazlı asenkron makineler I K2-Bölüm-5
  15 Bir fazlı asenkron makineler II K2-Bölüm-5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fatih KORKMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Sen, P.C., ´Principles of Electric Machines and Power Electronics´, John-Wiley & Sons, 1989 K2-Fitzgerald, A. E., Kingsley, Jr. C., Umans, Jr. S., Umans, S, ´Electric Machinery´, 6th Edition, Mc Graw - Hill, 2003
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Asenkron ve Senkron makinelerinin yapısı, sürekli hal işletimi ve davranışının deneysel incelenmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
  Dersin İçeriği Senkron makinelerin tarihi gelişimi ve önemi, Senkron makinenin çalışma prensibi, motor çalışma ve jeneratör çalışma arasındaki geçiş. Senkron makinelerin yapısının incelenmesi Senkron makinede endüvi reaksiyonu. Yuvarlak rotorlu senkron makinenin eşdeğer devresi ve fazör diyagramlar, Senkron makine karakteristikleri, Senkron makinede güç ve moment, Senkron Makinede aktif ve reaktif güç ayarı, Senkron motora yol verme ve hız ayarı, Çıkık kutuplu senkron makine, Asenkron motorların çalışma prensibi, İndüklenen E.M.K. ve tork, Asenkron makinelerin eşdeğer devrelerini elde edilmesi, Asenkron makinelerin 4-bölge çalışma modları, Asenkron makinelerin kararlı durum karakteristikleri, Asenkron motorların hız kontrolü, Bir fazlı asenkron makineler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 3
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular -
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 3
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 4
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster