ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektronik II EEM336 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farksal kuvvetlendiricinin gerekçesini, ve özelliklerine göre bir tanesini tasarlar
  2-Pratik bir devreyi temsil eden bir transfer fonksiyonunun Bode çizimini yapar
  3-Tek katlı bir yükseltecin alt ve üst kesim frekanslarını belirleyen esas kapasiteleri tanımlar
  4-Yükselteç devreleri için negatif geri beslemenin yararlarını listeler
  5-İnceleme yolu ile verilen bir yükselteç devresinde çalışan bir geri beslemenin tipini tanımlayabilir, geri besleme faktörünü, çevrim kazancını ve diğer ilgili özellikleri tahmin eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Elektroniğin kara kutusu Op Amp K1-Bölüm-1
  2 Op Amp uygulamaları ve Op amp`ın ideal olmayan özellikleri K1-Bölüm-2
  3 Akım Aynaları ve Kaskotları, Akım Kaynakları K1-Bölüm-3
  4 Akım Aynaları ve Kaskotları, Aktif yükler K1-Bölüm-4
  5 Fark çiftleri/yükselteci K1-Bölüm-5
  6 Fark çiftleri-I K1-Bölüm-6
  7 Fark çiftleri-II K1-Bölüm-6
  8 Ara Sınav
  9 Frekans cevabı: Kutuplar ve sıfırlar K1-Bölüm-7
  10 Frekans cevabı: Bantgenişliği ortak yükselteç devrelerinin kesim frekansları K1-Bölüm-8
  11 Geribesleme ve stabilite-I K1-Bölüm-9
  12 Geribesleme ve stabilite-II K1-Bölüm-9
  13 Geribesleme ve stabilite-III K1-Bölüm-9
  14 Geribesleme ve stabilite-IV K1-Bölüm-9
  15 Analog Filtreler K1-Bölüm-10
  Ön Koşul EEM 205
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, Wiley; 2 edition (April 8, 2013)
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı lisans öğrencilerine analog ve dijital entegre devrelerde daha ileri konuları takip edebilmesi için yeterli düzeyde temel teorik ve pratik bilgiyi sağlamaktır. Ders CMOS tabanlı op-amp`ları, geribeslemeyi, güç kaynaklarını, doğrusal ve doğrusal olmayan uygulama devrelerini op-amp`ı temel yapı bloğu olarak kullanarak gerçekleştirmeyi, temel dijital devreleri transistör devrelerini kullanarak tasarlamayı içerir. Bu ders op-amp`ların ve uygulamalarının tasarımını anlamak, yükselteçlerin frekans cevabını çıkarabilmek, geribesleme devrelerinin analizini yapabilmek için lisans öğrencilerine yeterli temel bilgiyi sağlamak üzere inşa edilmiştir.
  Dersin İçeriği Op-amp ve uygulamaları. CMOS teknolojilerinde farksal kuvvetlendiricilerin analizi ve tasarımı. Akım aynaları ve aktif yükler. Yükselteçlerin frekans cevabı. Geribesleme ve özellikleri. Stabilite meselesi ve frekans kompanzasyonu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster