ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fiberoptik EEM338 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Optik haberleşmenin temel ilkelerini yorumlar
  2-Fiber optik ve serbest uzay optik haberleşmenin önemini ve avantajlarını belirtir
  3-Fiber optik haberleşmede yayınım ve tek - çoklu modlu fiber çeşitlerini açıklar
  4-Fiber optik haberleşmede temel modülasyon yaklaşımlarını özetler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 205210
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Optikte yansıma ve kırılmanın temelleri K1-Bölüm-1
  2 Fiber optik kablo çeşitleri K1-Bölüm-2
  3 Çok modlu, adım indeksli fiberlerde ışın yayılımı K1-Bölüm-3
  4 Mod teorisi, fiberlerde yayılım K2-Bölüm-1
  5 Tek modlu fiberlerde yayılım K2-Bölüm-2
  6 Fiber malzemeleri, zayıflama K2-Bölüm-3
  7 Kademeli indeks fiberlerde yayılım K3-Bölüm-1
  8 Ara Sınav
  9 Fiberlerde dağılma K3-Bölüm-2
  10 Optik verici alıcılar K3-Bölüm-3
  11 Link bütçe analizi K4- Bölüm-1
  12 Serbest uzay optiği temelleri K4- Bölüm-2
  13 Gauss ışını K4- Bölüm-3
  14 Gauss ışını yayılımı K4- Bölüm-4
  15 Örnek problemler K4- Bölüm-5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOGLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Downing J. N.,Fiber Opticcommunications, 2004. K2-Palais J. C.,Fiber Optic Communications, 2004. K3-Gerd Keiser, Optical Fiber Communications 3nd Ed. 2000, McGraw Hill, ISBN :0-07-116468-5 K4-Govind P. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems 2002, Jon Wiley and Sons, ISBN : 0-471-21571-6
  Yardımcı Kitap
  Dersin Amacı Fiber Optik Haberleşme dersi, modern dünyada haberleşme alanında yaygın olarak kullanılan olan fiber optik ve serbest uzay optik iletim teknolojisi ve ilkelerinin temel kavramlar çerçevesinde öğrencinin kavramasını, bilgi ve becerisini geliştirmesine katkı yapmak
  Dersin İçeriği Optikte yansıma ve kırılmanın temelleri, Fiber optik kablo çeşitleri, Çok modlu, adım indeksll fiberlerde ışın yayılımı, Mod teorisi, fiberlerde yayılım, Tek modlu fiberlerde yayılım, Fiber malzemeleri, zayıflama, Kademeli indeks fiberlerde yayılım, Fiberlerde dağılma, Optik verici alıcılar, Link bütçe analizi, Serbest uzay optiği temelleri, Gauss ışını, Gauss ışını yayılımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 2
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular -
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 2
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 1
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster