ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektromanyetik Dalga Teorisi EEM342 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elektromagnetik Dalgaların iletişim ve Biyomedikal alanlarında uygulamalarına ilişkin temel kavramları ifade eder
  2-Maxwell Denklemlerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliğindeki önemini belirtir
  3-Statik magnetik alan hesaplama metotlarını problem çözümlerine uygular
  4-Elektromanyetik dalganın değişik fiziksel ortamlarda yayılmasına ilişkin temel kavramları ifade eder ve problem çözümlerine uygular
  5-İletim hatlarını düzlem dalga benzetimi ile ilişkilendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler205210
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Statik Magnetik Alanlar K1-Bölüm-1
  2 Magnetik Devreler ve Potansiyel Enerji K1-Bölüm-2
  3 Faraday Kanunu ve Genelleştirilmiş Amper Yasası K1-Bölüm-3
  4 Maxwell Denklemlerinin Nokta ve İntegral Formu K1-Bölüm-4
  5 Dalga Denklemi ve Propagasyon K1-Bölüm-5
  6 Harmonik Alanlar için Maxwell Denklemi K1-Bölüm-6
  7 Elektromagnetik Dalgalar K1-Bölüm-7
  8 Ara Sınav
  9 Elektromagnetik Dalgaların Uygulama Alanları K2-Bölüm-1
  10 Boşlukta Dalga Yayılımı K2-Bölüm-2
  11 Kompleks Poynting Teoremi ve Polarizasyon K2-Bölüm-3
  12 Dielektrik Ortamlarda ve İletken Ortamlarda Dalga Yayılımı K2-Bölüm-4
  13 Dalga Kılavuzları, İletim Hatlarının İncelenmesi K2-Bölüm-5
  14 İletim Hatlarının İncelenmesi, Uygulamalar K2-Bölüm-6
  15 İletim Hatlarının İncelenmesi, Uygulamalar K2-Bölüm-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOGLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Cerezci O., Seker S. S., ´Elektromagnetik Dalgalar ve Mühendislik Uygulamaları´, Boğaziçi Üniversitesi, 1994, İstanbul K2-Hayt W. H., ´Engineering Electromagnetics´, Mc-Graw Hill
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Elektromagnetik Dalgaların türleri, dalga denklemleri, elektromanyetik dalgaların kanunları ve mühendislik uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak
  Dersin İçeriği Statik Magnetik Alanlar Magnetik Devreler ve Potansiyel Enerji, Faraday Kanunu ve Genelleştirilmiş Amper Yasası, Maxwell Denklemlerinin Nokta ve İntegral Formu, Dalga Denklemi ve Propagasyon, Harmonik Alanlar için Maxwell Denklemi, Elektromagnetik Dalgalar, Elektromagnetik Dalgaların Uygulama Alanları, Boşlukta Dalga Yayılımı, Kompleks Poynting Teoremi ve Polarizasyon, Dielektrik Ortamlarda ve İletken Ortamlarda Dalga Yayılımı, Dalga Kılavuzları, İletim Hatlarının İncelenmesi, İletim Hatlarının İncelenmesi, Uygulamalar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır -
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular -
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 4
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 2
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster