ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Lisans Araştırma Projesi EEM421 GÜZ 2+0 Z 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-Verilen bir mesleki konuda araştırma yapar
  2-Verilen bir zaman tablosuna göre gerekli iş akışını planlar
  3-Mesleki ve teknik konularda uygulama yapar
  4-Araştırma, planlama ve uygulama süreçlerinde karşılaştığı problemleri çözer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1418252
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje10011414
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   294
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     9,8 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tasarım çalışması konusunun belirlenmesi K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  2 Tasarım çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  3 Kaynak taraması I K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  4 Kaynak taraması II K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  5 Kaynak taraması III K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  6 Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların düzenlenmesi K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  7 Yapılması gereken çalışmaları belirleme K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  8 Ara Sınav
  9 Gerekli hesap veya analizleri yapma I K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  10 Gerekli hesap veya analizleri yapma II K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  11 Hesap veya analizleri değerlendirme K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  12 Sonuçları değerlendirme K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  13 Tez yazımı I K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  14 Tez yazımı II K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  15 Gerekli düzeltmelerin yapılması ve tez teslimi K1- IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-IEEE, Elsevier, IET akademik makale tarama platformları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin okuduğu mühendislik bölümüyle ile ilgili konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığı altında yaptığı teorik ve/veya pratik (deneysel) çalışmayı tasarım halinde sunmasıdır.
  Dersin İçeriği Tasarım çalışması konusunun belirlenmesi Tasarım çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme Kaynak taraması Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların düzenlenmesi Yapılması gereken çalışmaları belirleme Gerekli hesap veya analizleri yapma Hesap veya analizleri değerlendirme Sonuçları değerlendirme Tez yazımı Gerekli düzeltmelerin yapılması ve tez teslimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 5
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 4
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 5
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir 2
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 4
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 4
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster