ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yenilenebilir Enerji Sistemleri EEM451 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Alternatif enerji kaynakları olarak güneş ve rüzgarın önemini açıklar
  2-Güneş ve rüzgardan nasıl elektrik enerjisi elde edileceğini açıklar
  3-YEK`lerin modellenmesini ve sistem tasarımını gerçekleştirir
  4-YES`lerde kullanılabilecek en uygun güç elektroniği devrelerini seçer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Rüzgar Gücü, Rüzgar Güç Sistemleri K1-Bölüm-1
  2 Rüzgar Hızı ve Enerji Dağılımı K1-Bölüm-2
  3 Güneş Fotovoltaik Güç Sistemi K1-Bölüm-3
  4 Güneş Fotovoltaik Güç Sistemi Tasarımı K1-Bölüm-4
  5 Akıllı şebekeye bağlı rüzgar ve güneş FV sistemlerinin tasarımı K1-Bölüm-5
  6 Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri I K1-Bölüm-6
  7 Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri II K1-Bölüm-7
  8 Ara Sınav
  9 Enerji Depolama Sistemleri Giriş K2-Bölüm-1
  10 Enerji Depolama Sistemleri Uygulamaları K2-Bölüm-2
  11 YES`lerde Kullanılan Güç Elektroniği Dönüştürücüleri K2-Bölüm-3
  12 YES Modellemesi ve Simülasyonu K2-Bölüm-4
  13 Şebekeden Bağımsız Sistemler, Şebekeye Bağlı Sistemler K2-Bölüm-5
  14 Elektriksel Performans K2-Bölüm-6
  15 İşletme Ekonomisi K2-Bölüm-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Boyle, G., Renewable Energy: Power for a Sustainable Future, Oxford University Press, 2004. K2-Rosa, A.V., Fundamentals of Renewable Energy Processes, Second Edition, Academic Press, 2009.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Rüzgar ve solar fotovoltaikler gibi AG yenilenebilir enerji sistemlerinde güç faktörü iyileştirmesi, gerilim kontrolü ve güç kalitesi için kapasitör büyüklüğü ve seçimini göz önünde bulundurarak, bu yenilenebilir enerji sistemlerinin şebekeye veya özerk yüklere entegre edilmesini içeren tasarım ve analiz yapmayı öğretmek
  Dersin İçeriği Rüzgar Gücü, Rüzgar Güç Sistemi, Rüzgar Hızı ve Enerji Dağılımı, Güneş Fotovoltaik Güç Sistemi, Güneş Fotovoltaik sistemlerinin tasarlanması, Akıllı şebekeye bağlı rüzgar ve solar FV sistemleri tasarlanması, Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji Depolama Sistemleri Giriş , Enerji Depolama Sistemleri Uygulamaları, YES`lerde Kullanılan Güç Elektroniği Dönüştürücüleri, YES?lerin Modellenmesi ve simülasyonu, Şebekeden Bağımsız Sistemler, Şebekeye Bağlı Sistemler, Elektriksel Performans, İşletme Ekonomisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 5
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster