ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Özel Elektrik Makineleri EEM425 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özel elektrik makinalarının türlerini ve kullanım alanlarını listeler
  2-Bir fazlı asenkron motorlar, üniversal motorlar, relüktans motorlar, adım motorları, servo motorlar, gölge kutuplu motorlar ve Fırçasız DC motoların yapılarını açıklar, türlerini ve bağlantı şekillerini listeler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Özel elektrik makinası tanımı ve kullanım alanları K1- Bölüm-1
  2 Özel elektrik makinalarının türleri K1- Bölüm-2
  3 Bir fazlı asenkron motorların yapısı, çalışma prensibi K1- Bölüm-3
  4 Bir fazlı asenkron motorlar yol verme yöntemleri K1- Bölüm-4
  5 Üniversal motorların yapısı, çalışma prensibi K1- Bölüm-5
  6 Üniversal motorların yol verme, hız kontrolü K1- Bölüm-6
  7 Relüktans motorların yapısı, çalışma prensibi K1- Bölüm-7
  8 Ara Sınav
  9 Relüktans motorlar yol verme, hız kontrolü K2-Bölüm-1
  10 Adım motorları yapısı, çalışma prensibi K2-Bölüm-2
  11 Adım motorları sürücüleri K2-Bölüm-3
  12 Servo motorların yapısı, çalışma prensibi K2-Bölüm-4
  13 Servo motorlara yol verme, hız kontrolü K2-Bölüm-5
  14 Gölge kutuplu motorlar K2-Bölüm-6
  15 Fırçasız DC motorlar K2-Bölüm-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fatih KORKMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Bal G., Özel Elektrik makinaları, Seçkin Yayınevi-3. Baskı, Ankara, 2006 K2-Veinott, C.G., Martin, J.E. , Fractional and Subfractional Horsepower Electric Motors, McGraw-Hill Book Company
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bir fazlı asenkron motor, üniversal motor, relüktans motoru, adım motoru, gölge kutuplu motor ve fırçasız dc motorların yapılarını ve çalışma prensiplerini öğretmek
  Dersin İçeriği Bir fazlı asenkron motorların yapıları, türleri ve bağlantıları, üniversal motor yapıları, türleri ve bağlantıları, relüktans motoru yapıları, türleri ve bağlantıları, adım motoruyapıları, türleri ve bağlantıları, gölge kutuplu motor yapıları, türleri ve bağlantıları, fırçasız dc motorların yapıları, türleri ve bağlantıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 3
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular -
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 3
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 2
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster