ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Güç Sistemleri Tasarımı EEM427 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elektrik projesinin temel kavramlarını ve dağıtım şebekesinin temel elemanlarını listeler
  2-Şebeke üzerindeki gerilim düşümü ve akım değerini hesaplar
  3-Şebekelerdeki yük yoğunluğu hesabını yapar ve kabloların kısa devre dayanımını ve arıza yerini belirler
  4-Uygun kabloyu seçer ve dağıtım sisteminin tasarımını yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Elektrik projesi temel kavramları K1-Bölüm-1
  2 Dağıtım şebekesi temel kavramları K1-Bölüm-2
  3 Yüksek ve orta gerilim iletim hatları K1-Bölüm-3
  4 Güç kavramı I K1-Bölüm-4
  5 Güç kavramı II K1-Bölüm-5
  6 Direk tipleri ve seçimleri K1-Bölüm-6
  7 Gerilim düşüm hesabı K1-Bölüm-7
  8 Ara Sınav
  9 Bara hesapları ve bara seçimi K2-Bölüm-1
  10 Akım yoğunluğu hesabı K2-Bölüm-2
  11 Dağıtım şebekeleri I K2-Bölüm-3
  12 Dağıtım şebekeleri II K2-Bölüm-4
  13 Kabloların kısa devre dayanımı I K2-Bölüm-5
  14 Kabloların kısa devre dayanımı II K2-Bölüm-6
  15 Kablo arıza yerinin tespiti K2-Bölüm-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Saner Y., Güç Dağıtımı 1, 2, 3, 4, 5 ve Güç İletimi (Enerji taşınması), Birsen yayınevi, 2004 K2-Glover J. D., Sarma M. S.,Power System Analysis and Design, Cengage Learning; 5th edition, 2011
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Elektrik enerjisinin iletim, dağıtım ve kullanımına yönelik uygulama projelerini tanıtmak, proje tasarlayabilmek ve dağıtım şebekelerinin tasarımı ve diğer konularda bilgi ve beceri kazandırmak
  Dersin İçeriği Elektrik projesi temel kavramları, Dağıtım şebekesi temel kavramları, Yüksek ve orta gerilim iletim hatları, Güç tanımı, Direk tipleri ve seçimleri, Gerilim düşüm hesabı, Bara hesapları ve bara seçimi, Akım yoğunluğu hesabı, Dağıtım şebekeleri, Kabloların kısa devre dayanımı, Kablo arıza yerinin tespiti
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster