ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Aydınlatma Tekniği ve Projesi EEM429 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Aydınlatmacılığın amacını ve tekniklerini açıklar ve Aydınlatma Tekniği ve Elektrik İç Tesisatına ilişkin mevzuata bağlı kalır ve uygular
  2-Işığın görme olayındaki rolünü açıklar ve aydınlatma ve iç tesisat arızalarını ayırt eder ve listeler
  3-Fotometrik yasaları uygulamada kullanır ve aydınlatma ve Elektrik İç Tesisat Projesi çizer
  4-Işık kaynağı üretiminin temellerini ve ışık kaynaklarının çalışma prensiplerini açıklar
  5-Uygun amaca yönelik doğru aydınlatma aygıtlarını tanır ve seçer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje2011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri K1-Bölüm-1
  2 Işık ve görme olayı K1-Bölüm-2
  3 Fotometrik büyüklükler K1-Bölüm-3
  4 Fotometrik yasalar K1-Bölüm-4
  5 Fizyolojik-optik esaslar K1-Bölüm-5
  6 Işık üretiminin temelleri K1-Bölüm-6
  7 Işık kaynakları K1-Bölüm-7
  8 Ara Sınav
  9 Aydınlatma aygıtları K1-Bölüm-8
  10 Aydınlatmanın bileşenleri K1-Bölüm-9
  11 Aydınlatma hesabı K1-Bölüm-10
  12 Aydınlatma ve iç tesisat projesi esasları K1-Bölüm-11
  13 İç tesisat aygıt ve malzemeleri K1-Bölüm-12
  14 Hesaplar, Gerilim düşümü, ısınma kontrolü K1-Bölüm-13
  15 Proje sunumu K1-Bölüm-14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fatih KORKMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-ÖZKAYA M., Aydınlatma Tekniği, Birsen Kitabevi, 2000
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İç mekanlarda kullanılacak uygun aydınlatma tekniklerini ve tasarım yöntemlerini tanıtarak aydınlatma, zayıf ve kuvvetli akım tesisatlarını içeren, mevzuata uygun proje hazırlayabilir duruma gelmek
  Dersin İçeriği Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri, Işık ve görme olayı, Fotometri k büyüklükler, Fotometrik yasalar, Fizyolojik-optik esaslar, Işık üretiminin temelleri Işık kaynakları Aydınlatma aygıtları, Aydınlatmanın bileşenleri, Aydınlatma hesabı, Aydınlatma ve iç tesisat projesi esasları, İç tesisat aygıt ve malzemeleri Hesaplar, Gerilim düşümü. ısınma kontrolü
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 5
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 4
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster