ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Güç Sistem Analizi EEM433 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Enterkonnekte güç sistemlerinin yapısını tanır ve özelliklerini yorumlar
  2-Gauss-Seidel ve Newton-Raphson yöntemleri ile güç akış analizi yapar
  3-Güç sistemlerinde meydana gelen dengeli ve dengesiz arızalı simetrili bileşenlerle analiz eder
  4-Güç sistemlerinin geçici, dinamik ve sürekli kararlılık problemlerini analiz eder
  5-Matlab/Simulink/SimPower programını kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Güç iletim sistemlerinde akım-gerilim ilişkileri K1- Bölüm-1
  2 Enterkonnekte şebekelerin yapısı K1- Bölüm-2
  3 Güç akış analizi yöntemleri I K1- Bölüm-3
  4 Güç akış analizi yöntemleri II K1- Bölüm-4
  5 Gauss-Seidel ve Newton-Raphson iterasyon yöntemleri I K1- Bölüm-5
  6 Gauss-Seidel ve Newton-Raphson iterasyon yöntemleri II K1- Bölüm-6
  7 Güç (Yük) akış probleminin çözümü, Güç akış problemi için yeni yöntemler K1- Bölüm-7
  8 Ara Sınav
  9 Güç sistemlerinde arızalar K2- Bölüm-1
  10 Simetrili ve simetrisiz arızalar ve bunların simetrili bileşenler ile hesaplanması K2- Bölüm-2
  11 Matlab/Simulink/SimPower programına giriş K2- Bölüm-3
  12 Matlab/Simulink/SimPower programında modelleme K2- Bölüm-4
  13 Matlab/Simulink/SimPower kullanarak yük akışı analizi gerçekleştirme K2- Bölüm-5
  14 Matlab/Simulink/SimPower kullanarak kısa devre arıza analizi gerçekleştirme K2- Bölüm-6
  15 Matlab/Simulink/SimPower kullanarak geçici durum analizi gerçekleştirme K2- Bölüm-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Saadat, H., Power System Analysis, McGraw Hill Book Company, 1999 K2-Grainger S., Power System Analysis, McGraw Hill Higher Education, 2nd edition edition, 2016
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Güç sistemlerinin tasarım ve işletimi sırasında karşılaşılabilecek problemlerin çözümü için gerekli inceleme ve analiz yöntemlerini öğretmek
  Dersin İçeriği Güç iletim sistemlerinde akım-gerilim ilişkileri, Enterkonnekte şebekelerin yapısı, Güç akış analizi yöntemleri, Gauss-Seidel ve Newton-Raphson iterasyon yöntemleri, Güç (Yük) akış probleminin çözümü, Güç akış problemi için yeni yöntemler, Güç sistemlerinde arızalar, Simetrili ve simetrisiz arızalar ve bunların simetrili bileşenler ile hesaplanması, Matlab/Simulink/SimPowerproğramına giriş, Matlab/Simulink/SimPowerproğramında modelleme, Matlab/Simulink/SimPower kullanarak yük akışı analizi gerçekleştirme, Matlab/Simulink/SimPower kullanarak kısa devre arıza analizi gerçekleştirme, Matlab/Simulink/SimPower kullanarak geçici durum analizi gerçekleştirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 4
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster