ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Radar Temelleri EEM443 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Radar sistemlerinin temel prensiplerini tanımlar
  2-Radar sistemini oluşturan her bileşenin rolünü açıklar
  3-Radar sistemlerinin performansını tanımlamada radar denklemini kullanır
  4-Değişik radarların birbirine avantajlarını tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje3012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   117
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,9 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Radara giriş, Radar tarihçe K1-Bölüm-1
  2 Elektromagnetik dalgalar ve anten parametreleri K1-Bölüm-1
  3 Radar mesafe denklemi K1-Bölüm-2
  4 Hedeflerinin radar kesit alanları ve istatistiksel davranışları K1-Bölüm-2
  5 Yanlış alarm olasılığı, hedef tespit olasılığı K1-Bölüm-3
  6 Karmaşık hedeflerin radar kesit alanı (RKA) ve RKA salınım modelleri K1-Bölüm-3
  7 Gürültü ve kargaşa, Ödev Sunum K1-Bölüm-4
  8 Ara Sınav
  9 MTI ve darbeli Doppler radarları K1-Bölüm-4
  10 Sürekli dalga (CW) ve Frekans modüleli (FM) radarlar, Ödev Sunum K1-Bölüm-5
  11 Radar vericileri, alıcıları ve antenleri, Ödev Sunum K1-Bölüm-5
  12 Radar antenleri, Ödev Sunum K1-Bölüm-6
  13 Radarda yayılım ve girişim kavramları, Ödev Sunum K1-Bölüm-6
  14 Yapay açıklıklı ve ters yapay açıklıklı radar temelleri K1-Bölüm-7
  15 Ödev Sunum K1-Bölüm-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Murat ARI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Merril, S., Introduction to Radar Systems, third edition, McGraw-Hill, 2000
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere, radar menzil denklemi ve denklemi etkileyen tüm faktörler ile değişik radar sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek ve uygulama yapmaktır.
  Dersin İçeriği Radara giriş, Radar tarihçe. Elektromagnetik dalgalar ve anten parametreleri. Radar mesafe denklemi.Hedeflerinin radar kesit alanları ve istatistiksel davranışları.Yanlış alarm olasılığı, hedef tespit olasılığı.Karmaşık hedeflerin radar kesit alanı (RKA) ve RKA salınım modelleri.Gürültü ve kargaşa.MTI ve darbeli Doppler radarları. MTI ve darbeli Doppler radarları.Sürekli dalga (CW) ve Frekans modüleli (FM) radarlar. Radar vericileri, alıcıları ve antenler.Radarda yayılım ve girişim kavramları.Yapay açıklıklı ve ters yapay açıklıklı radar temelleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 3
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 2
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular -
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 4
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 4
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir 1
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 3
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster