ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enerji Tesislerinde Koruma EEM424 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elektriksel arıza kavramını açıklar
  2-İyi bir koruma düzeni için gerekli olanları belirler ve kullanılacak olan terimlerin belirler
  3-Korumanın esaslarını belirleyerek uygun koruma yöntem ve cihazını seçer
  4-Konu ile ilgili güncel problemlere analitik çözüm bulur
  5-Bara ve transformatörlere uygulanacak koruma türlerini belirler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Koruma ve Güvenlik Kavramları K1-Bölüm-1
  2 Şebeke Türleri K1-Bölüm-2
  3 Topraklama; işlevi, tanımlar, topraklayıcılar K1-Bölüm-3
  4 Hata; tanımlar, hata akımı devresi, can ve yangın tehlikeleri K1-Bölüm-4
  5 Koruma Yöntemleri K1-Bölüm-5
  6 Koruma Sistemleri; genel tanımlar K1-Bölüm-6
  7 Seri Elemanlar; Sigorta, Kesici, Ayırıcı, Anahtar K1-Bölüm-7
  8 Ara Sınav
  9 Ölçme; ölçü trafoları K1-Bölüm-8
  10 Aşırı Akım Röleleri K1-Bölüm-9
  11 Röle Koordinasyonu K1-Bölüm-10
  12 Mesafe Koruması K1-Bölüm-11
  13 Diferansiyel Koruma K1-Bölüm-12
  14 Kısa Devre Arızaları; simetrik üç fazlı K1-Bölüm-13
  15 Kısa Devre Arızaları; asimetrik: faz-toprak, faz-faz, faz-faz-toprak K1-Bölüm-14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları
  Kaynaklar K1-Bayram, M., Elektrik Tesislerinde Güvenlik , EMO, 2004 K2-Anderson, P. M., Power System Protection, Mc-Graw-Hill, 1988
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu tesislerde olabilecek kaçak akımların, insan hayatı, yangın tehlikesi ve cihazlar üzerindeki etkilerini kavratmak ve bunlara karşı güvenlik, koruma uygulamalarını ve araçlarını öğrencilere tasarlatmayı öğretmek
  Dersin İçeriği Koruma ve Güvenlik Kavramları, Şebeke Türleri, Topraklama; işlevi, tanımlar, topraklayıcılar, Hata; tanımlar, hata akımı devresi, can ve yangın tehlikeleri,Koruma Yöntemleri, Koruma Sistemleri; genel tanımlar, Seri Elemanlar; Sigorta, Kesici, Ayırıcı, Anahtar, Ölçme; ölçü trafoları, Aşırı Akım Röleleri, Röle Koordinasyonu, Mesafe Koruması, Diferansiyel Koruma, Kısa Devre Arızaları; simetrik üç fazlı, Kısa Devre, Arızaları; asimetrik: faz-toprak, faz-faz, faz-faz-toprak
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 2
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 1
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 3
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 2
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 3
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 5
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster