ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sürücü Sistemleri EEM428 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Motor sürücülerin yapılarını, nerelerde ve ne amaçla kullanıldığını açıklar
  2-Motor sürücü sistemlerinde kullanılan ilave mekanik elemanlarla ilgili temel hesaplamaları yapar
  3-Sürücü sistemlerinde kullanılan Güç elektroniği devrelerinin çalışma prensiplerini açıklar
  4-Asenkron ve DC motorların yapıları, çeşitleri, temel ifadeleri, kontrolü ve karakteristikleri ile ilgili bilgileri açıklayarak hesaplamaları yapar
  5-Doğrultucuların ve DC-DC Dönüştürücülerin DC motor kontrolünde niçin ve nasıl kullanıldığını analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Elektrikli Sürücülere giriş K1-Bölüm-1
  2 Sürücü sistem elemanları, Yük karakteristikleri ve Elektromekanik Sistemler K1-Bölüm-2
  3 DC makinelerin modellenmesi K1-Bölüm-3
  4 DC motorlar ve sürücü sistemleri, K1-Bölüm-4
  5 Kontrollü doğrultuculu DC sürücüler K1-Bölüm-5
  6 Kontrollü Doğrultuculu DC Sürücülerin Kapalı Çevrim Kontrolü K1-Bölüm-6
  7 Kıyıcı Kontrollü DC sürücüler K1-Bölüm-7
  8 Ara Sınav
  9 Kıyıcı Kontrollü DC Sürücülerin Kapalı Çevrim Kontrolü K1-Bölüm-8
  10 AC motorlar ve sürücü sistemleri, K1-Bölüm-9
  11 Asenkron motorlar I K1-Bölüm-10
  12 Asenkron motorlar II K1-Bölüm-11
  13 Asenkron Motorların skaler Kontrolü K1-Bölüm-12
  14 Senkron motorlar, PM senkron motor ve Fırçasız DC motor sürücüleri K1-Bölüm-13
  15 Adım motorlar ve sürücüleri K1-Bölüm-14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Fatih KORKMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Özdemir, A, Elektrik Motorları ve Sürücüleri, Birsen Yayınevi, 2. Baskı
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Elektrik motorları ve bu motorların kontrolünde kullanılan sürücüler konusunda temel bilgiler vermektir. Özellikle DC motor ve asenkron motorların dinamik modeli ile AC ve DC motor sürücülerin açık çevrim ve kapalı çevrim kontrolü hakkında teorik bilgiler verilerek farklı AC ve DC elektrikli sürücü uygulamaları hakkında kontrol ve tasarım bilgisi sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Elektrikli Sürücülere giriş.Sürücü sistem elemanları, Yük karakteristikleri ve Elektromekanik Sistemler.DC makinelerin modellenmesi.DC motorlar ve sürücü sistemleri.Kontrollü doğrultuculu DC sürücüler.Kontrollü Doğrultuculu DC Sürücülerin Kapalı Çevrim Kontrolü.Kıyıcı Kontrollü DC sürücüler.Kıyıcı Kontrollü DC Sürücülerin Kapalı Çevrim Kontrolü.AC motorlar ve sürücü sistemleri.Asenkron motorlar.Asenkron Motorların skaler Kontrolü.Senkron motorlar, PM senkron motor ve Fırçasız DC motor sürücüleri.Adım motorlar ve sürücüleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 3
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 5
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster