ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektronik Laboratuvarı I EEM207 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-PN jonksiyonunun iletim ve kesim şartlarını açıklar
  2-Yarıiletken Diyot, kapasite diyodu, zener diyot, LED gibi elektronik malzemeleri sürer, eğrilerini çizer
  3-BJT tranzistörleri anahtarlar
  4-MOSFET ve JFET´leri sürer, öz eğrilerini deneysel olarak elde eder
  5-Diyak, Triyak ve SCR´leri sürer, öz eğrilerini deneysel olarak elde eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 50188
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Diyodun çalışması K2-Bölüm 2
  2 Hareket Yeteneği ve İletkenlik K2-Bölüm 2
  3 BJT transistörün çalışması K1-Bölüm 3
  4 BJT transistörü kutuplandırılması K1-Bölüm 3
  5 FET transistörün çalışması K1-Bölüm 4
  6 FET transistörü kutuplandırılması K1-Bölüm 4
  7 MOSFET transistörün çalışması K1-Bölüm 5
  8 Ara Sınav
  9 MOSFET transistörün kutuplandırılması K1-Bölüm 5
  10 SCR` nin çalışması K1-Bölüm 6
  11 Diyak` ın çalışması K1-Bölüm 6
  12 Triyak` ın çalışması K1-Bölüm 6
  13 Jonksiyonlu Alan Etkili Transistörler, MOS Transistörler ve Akım-Gerilim İlişkileri K1-Bölüm 5
  14 IGBT´nin çalışması K1-Bölüm 6
  15 SCR ve Dört Bölgeli Diyotlar, Diyak, Triyak ve IGBT´leri karşılaştırılması K1-Bölüm 6
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Leblebici D., "Elektronik Elemanları", Seç Yayınları, 2007 K2-Türköz M.S.,"Elektronik", Birsen Yayınevi, 2009, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Atomun yapısı hakkında genel bilgi vermek, atomun parçacıklarının hareketleri ve bu hareketlerin elektriksel iletime katkısını açıklanmak, Yarıiletken malzemeler, katkılanmış yarıiletkenler, PN jonksiyonları, BJT transistorler, MOS transistorler, JFET´lerin çalışma prensiplerini açıklamak.
  Dersin İçeriği Diyodun çalışması, Hareket Yeteneği ve İletkenlik, BJT transistorun çalışması, BJT transistoru kutuplandırılması, FET transistorun çalışması, FET transistoru kutuplandırılması, MOSFET transistorun çalışması, MOSFET transistorun kutuplandırılması, SCR` nin çalışması, Diyak` ın çalışması, Triyak` ın çalışması, Jonksiyonlu Alan Etkili Transistörler, MOS Transistörler ve Akım-Gerilim İlişkileri, iGBT`nin çalışması, SCR ve Dört Bölgeli Diyotlar Diyak, Triyak ve iGBTleri karşılaştırılması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 4
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 5
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster