ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı I EEM364 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çeşitli genlik modülasyolarını deney setleri, Matlab ve FPGA üzerinde tasarlar, zaman ve frekans ekseninde görüntüler, bu modülasyon türlerinin parametre değişimine göre nasıl davrandığını analiz eder
  2-Çeşitli açısal modülasyonları deney setleri, Matlab ve FPGA üzerinde tasarlar, zaman ve frekans ekseninde görüntüler, bu modülasyon türlerinin parametre değişimine göre nasıl davrandığını analiz eder
  3-Örnekleme, kuantalama, darbe kod modülasyonunu deney setleri, Matlab ve FPGA üzerinde tasarlar
  4-Taşıyıcı içeren çeşitli sayısal modülasyon türlerini, ASK, PSK ve FSK yı deney setleri, Matlab ve FPGA üzerinde tasarlar, zaman ekseninde görüntüler, bu modülasyon türlerinin parametre değişimine göre nasıl davrandığını analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler25144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)25122
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50122
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   50
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,67 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genlik modülasyonu (AM) deneyi K1-Deney Föyü
  2 Taşıyıcısı bastırılmış (çift yan bantlı) genlik modülasyonu (DSB-SC) deneyi K1-Deney Föyü
  3 Frekans modülasyonu (FM) deneyi K1-Deney Föyü
  4 Faz modülasyonu (PM) deneyi K1-Deney Föyü
  5 Örnekleme deneyi K1-Deney Föyü
  6 Kuantalama, darbe kod modülasyonunu (PCM) deneyi K1-Deney Föyü
  7 ASK deneyi K1-Deney Föyü
  8 Ara Sınav
  9 PSK deneyi K1-Deney Föyü
  10 FSK deneyi K1-Deney Föyü
  11 Seçili deneylerin Matlab ortamında tekrarlanması I K1-Deney Föyü
  12 Seçili deneylerin Matlab ortamında tekrarlanması II K1-Deney Föyü
  13 Seçili deneylerin FPGA üzerinde tekrarlanması I K1-Deney Föyü
  14 Seçili deneylerin FPGA üzerinde tekrarlanması II K1-Deney Föyü
  15 Seçili deneylerin FPGA üzerinde tekrarlanması III K1-Deney Föyü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOGLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölüm Araştırma Görevlileri
  Kaynaklar K1-Deney Föyü
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı EEM 362 kapsamında sunulan teorik bilgiyi uygulama ile birleştirmek, pekiştirmek
  Dersin İçeriği Genlik modülasyonu (AM) deneyi Taşıyıcısı bastırılmış (çift yan bantlı) genlik modülasyonu (DSB-SC) deneyi, Frekans modülasyonu (FM) deneyi, Faz modülasyonu (PM) deneyi, Örnekleme deneyi, Kuantalama, darbe kod modülasyonunu (PCM) deneyi, ASK deneyi, PSK deneyi, FSK deneyi, Seçili deneylerin Matlab ortamında tekrarlanması, Seçili deneylerin FPGA üzerinde tekrarlanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 3
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 5
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 2
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster