ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Staj II EEM300 BAHAR 0+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz eder ve yorumlar
  2-İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar
  3-Çok disiplinli takımlarda çalışır
  4-Mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer
  5-Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kullanır ve etkin iletişim kurar,yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kullanır ve bunu gerçekleştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Uygulama 502301230
  Toplam İş Yükü(Saat)   240
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Staj yapılan yerin tanınması, staj yapılan yerin işleyişi hakkında bilgi kazanabilme K1-Staj yapılan kurum ile ilgili eğitim kitapları
  2 Staj yapılan kurumdaki mühendislik projelerinin okunması ve yorumlanmasının öğrenmesi K1-Staj yapılan kurum ile ilgili eğitim kitapları
  3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi I K1-Staj yapılan kurum ile ilgili eğitim kitapları
  4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi II K1-Staj yapılan kurum ile ilgili eğitim kitapları
  5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi III K1-Staj yapılan kurum ile ilgili eğitim kitapları
  6 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi IV K1-Staj yapılan kurum ile ilgili eğitim kitapları
  7 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi V K1-Staj yapılan kurum ile ilgili eğitim kitapları
  8 Ara Sınav
  9 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi VI K2-Staj yapılan kurum ile ilgili projeler
  10 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi VII K2-Staj yapılan kurum ile ilgili projeler
  11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi VIII K2-Staj yapılan kurum ile ilgili projeler
  12 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi IX K2-Staj yapılan kurum ile ilgili projeler
  13 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi X K2-Staj yapılan kurum ile ilgili projeler
  14 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi XI K2-Staj yapılan kurum ile ilgili projeler
  15 İncelemelerin, gözlemlerin ve yapılan işlerin raporunun hazırlanması K2-Staj yapılan kurum ile ilgili projeler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Halil Tanyer EYYUBOGLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Staj yapılan kurum ile ilgili eğitim kitapları K2-Staj yapılan kurum ile ilgili projeler
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Staj minimum 4 haftadır (20 işgünü). Bu stajda gözlem ön planda olmakla beraber elektrik-elektronik mühendisliği çalışmalarına aktif katılım gerektiren görevlerde yer alınması, işin bütünlüğü içindeki öneminin kavranması ve edinilen tecrübenin düzgün şekilde raporlanması beklenmektedir
  Dersin İçeriği Staj yapılan yerin tanınması, staj yapılan yerin işleyişi hakkında bilgi kazanabilme Staj yapılan kurumdaki mühendislik projelerinin okunması ve yorumlanmasının öğrenmesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Pratik Uygulamalar ve İş Tecrübesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 5
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 5
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 5
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir 5
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 5
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 5
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster