ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Programlama I BİL111 GÜZ 3+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tümleşik geliştirme ortamlarını kullanarak, Java programlama diliyle program tasarlar.
  2-Farklı veri tiplerini, dizileri, şartlı ifadeleri ve döngüleri doğru bir şekilde kullanır.
  3-Önceden tanımlanmış sınıfların kullanımını açıklar.
  4-Yeni sınıflar yazıp nesneler kullanır.
  5-Nesneye dayalı programlamanın prensiplerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)35188
  Proje0000
  Laboratuar 2514228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgisayara giriş K1-Bölüm-1
  2 Programlamaya ve algoritmaya giriş K1-Bölüm-1
  3 Karakter dizileri, değişkenler ve atamalar, temel veri tipleri K1-Bölüm-2
  4 İfadeler, veri dönüşümü ve etkileşimli programlar K1-Bölüm-2
  5 Boole ifadeleri, şartlı ifadeler K1-Bölüm-5
  6 While döngüsü, iteratörler, dosyadan okuma/yazma K1-Bölüm-5 K1-Bölüm-6
  7 Metodlar-I K2-Bölüm-5
  8 Ara Sınav
  9 Metodlar-II K2-Bölüm-5
  10 Önceden tanımlanmış sınıfların ve yeni nesneler oluşturma K1-Bölüm-7 K2-Bölüm-1 K2-Bölüm-2
  11 enum türünün kullanımı, ArrayList sınıfı K1-Bölüm-8
  12 Sınıf ve metodların yapısı, yeni sınıflar oluşturma K1-Bölüm-7 K2-Bölüm-1 K2-Bölüm-2
  13 Değişken boyutlu parameter listeleri, iki boyutlu diziler K1-Bölüm-8
  14 Dizi elemanları, dizi tanımlama ve kullanma, nesne dizileri K1-Bölüm-8
  15 Switch ifadesi, do ve for döngüleri K1-Bölüm-5 K1-Bölüm-6
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Lewis & Loftus, Java Software Solutions: Foundations Of Program Design, Lewis & Loftus, 8/E, Pearson. K2-Sierra K., Bates B., Head First Java, O`reilly, 2005. K3-Güngören B., Java Programlama Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, 2012.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Java dilini kullanarak temel programlama kavramlarının ve çeşitli problemler için algoritma geliştirerek çözümler üretebilmenin temellerinin öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Bilgisayara giriş, Programlamaya ve algoritmaya giriş, Karakter dizileri, değişkenler ve atamalar, temel veri tipleri, İfadeler, veri dönüşümü ve etkileşimli programlar, Boole ifadeleri, şartlı ifadeler, While döngüsü, iteratörler, dosyadan okuma/yazma, Metodlar, Önceden tanımlanmış sınıfların ve yeni nesneler oluşturma, enum türünün kullanımı, ArrayList sınıfı, Sınıf ve metodların yapısı, yeni sınıflar oluşturma, Değişken boyutlu parameter listeleri, iki boyutlu diziler, Dizi elemanları, dizi tanımlama ve kullanma, nesne dizileri, Switch ifadesi, do ve for döngüleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 5
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 2
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster